Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Fördjupning arbetsförmedling och a-kassa

Förhållningssätt till arbetsförmedling och a-kassa

Bägge aktörer har ett starkt uppstyrt regelverk och har en stark sammankoppling med varandra. Regelverk och bestämmelser är i bland svåra att förstå sig på och när det gäller a-kassan är det bra att gå in på hemsidor eller att ringa upp deras kundtjänstpersonal eller handläggare. Arbetsförmedlingen har en kontrollfunktion i vilken myndigheten ska vara en länk till a-kassorna och följa upp att arbetssökande söker jobb på regelbunden basis och på rätt frekvens. Arbetslöshetskassan räknar fram dagersättningens storlek, kräver in aktivitetsrapporter och betalar ut pengar till sökanden för de veckor man redovisar.

Arbetsförmedlingen
Till att börja med är det bra att tänka på att arbetsförmedlaren är en människa av kött och blod, med en vilja att att bemöta dig på ett bra sätt. De flesta handläggarna har en önskan att coacha och att stötta, men hinner inte med så mycket i den vägen eftersom man har så många arbetssökanden att ge service till. Arbetsförmedlarna har även mycket administration och pappersgöromål att ta hand om och som kräver mycket tid av dem. Man är skyldiga att följa upp och kontrollera arbetssökandes handlingsplaner och aktivitetsrapporter och måste följa regeringens direktiv och nycker, lagstiftning och regelverk. Det finns arbetsförmedlare som är obekväm med det och det finns de som inte har några som helst problem med att fullgöra sin kontrollfunktion.

Se kontakter med arbetsförmedlingen och besök hos handläggare som ett säljmöte. Du ska sälja in dig själv och dina kompetenser, drivkrafter och mål. Ha en tydlig plan klar, gärna nedskriven, innan du möter din arbetsförmedlare. Det underlättar alltid, även om det för stunden kanske inte finns den utbildning du vill gå, eller att lediga jobb lyser med sin frånvaro. Du ska visa att det är du som sitter vid rodret i din båt, och då ser arbetsförmedlaren att du visar vilja och ambition. Mötet kan i bästa fall vara lika bra och viktigt som att träffa en arbetsgivare. Din handläggare kan nämligen se till att du finns med i underlaget när arbetsgivare använder arbetsförmedlingen som rekryteringskanal. Glöm inte bort hur du kan göra dig attraktiv och sökbar genom att lägga upp bra sökprofiler på ”Mina sidor” – AFs webbplats. Arbetsgivare kan nämligen hur snabbt och lätt som helst söka lämpliga kandidater där.

Hur förhålla sig till myndighetsutövningen, byråkratin, stelbentheten och ibland skarpa formuleringar i brev och meddelanden?
Svar: Se det hela som att du spelar på en regelstyrd och generellt gällande spelplan. Arbetsförmedlingens regler är till synes strikta och allmängiltigt satta. De ska gälla för vilken arbetssökande som helst, oavsett ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund, etnicitet. Man kan ha åsikter om det hela, men det är inte mycket att göra åt. Visar man ödmjukhet, följsamhet och ambition i sitt sökarbete och ställer frågor till kundtjänst eller till sin handläggare är mycket vunnet.

A-kassan
Till att börja med är det bra att tänka på att handläggaren är en människa av kött och blod, med en vilja att att bemöta dig på ett bra sätt.

När du ringer kundtjänsten får du prata med en generalist, det vill säga en person som har bra kunskap om alla avsnitt när det gäller regler och dagsersättning. Har du fler frågor som rör olika delar av a-kassan, eller frågor som fordrar fördjupade kunskaper, frågar du efter en handläggare. Sannolikt får du bra svar, åtminstone är min erfarenhet sådan. Skriv ner på papper vad som sägs och glöm inte bort att ta namn på den handläggare du pratar med. Det kan vara bra att ha längre fram om du behöver få klargöranden kring ditt ärende. Som du frågar får du svar och det gäller även i kontakter med a-kassan. Var därför väl förberedd inför samtalet med nedskrivna frågor och senaste anställningsuppgifter när det gäller arbetad tid och lön.

Man ska vara medveten om att mycket av regelverket härstammar från 70-talet och med det hur arbetsmarknaden såg ut på den tiden. Arbetslösheten var lägre, anställningarna var i regel på heltid och det var mycket lättare att kvalificera sig för en ersättningsperiod. Regelverket är mycket byråkratiskt och snårigt och medger inga genvägar.

Har du tillfälliga anställningar får du räkna med mycket papperstrafik till och från a-kassan. I dagens läge är det mycket svårare att bli beviljad dagsersättning, mycket beroende på att många anställningar är tillfälliga, kortvariga och timbaserade. Det kan bli ett himla räknande innan det blir dags för en kvalificering. Det gäller att ha tålamod när man har kontakt med a-kassan och att räkna med lite ”krångel” innan dagsersättningen är beviljad. Men håll ut. Tids nog ordnar det sig.

Man har inte möjlighet att registrera sig för en f-skattsedel och prova på att starta ett eget företag. Däremot kan du ha starta eget bidrag från arbetsförmedlingen om du vill prova på under ett halvår att starta upp ett företag.

Så här är arbetsgången när du blir arbetslös

Steg 1. Ordna med ett arbetsgivarintyg Har du inte fixat med arbetsgivarintyg innan du gjort sista arbetsdagen är det hög tid att göra det nu. Gå in på arbetsgivarintyg.nu, där kan du eller din arbetsgivare skriva ut intyget. A-kassan kräver nämligen att arbetsgivare intygar hur mycket du jobbat under det senaste året.

Steg 2. När ska jag kontakta arbetsförmedlingen? Ring dit eller besök deras kontor. Lättast är att surfa in på arbetsförmedlingens hemsida innan sista anställningsdagen. Gå in på arbetsförmedlingens webbplats. Börja med att skapa ett konto där du lägger upp ditt cv, rapporterar dina aktiviteter, förbereder din inskrivning innan du besöker Af första gången. Här kan du även göra upp om en mötestid med en handläggare som blir av inom några veckor.

Steg 3. Gå in på din a-kassas webbplats och skapa ett användarkonto med person- och bankuppgifter. När du har skrivit in dig på arbetsförmedlingen och skickat anmälan om arbetslöshet och ett arbetsgivarintyg till din a-kassa, har du kommit en bra bit på väg till att bli bli beviljad ersättning.

Steg 4. Lägg upp en eller flera sökprofiler under ”min sida” på arbetsförmedlingens webbplats. En profil för de jobb du söker i första hand, en annan profil för de jobb du söker i andra hand. Tänk på att du ska matcha dina kompetenser mot arbetsgivares önskemål och krav. Tänk också på att arbetsgivare har möjlighet att skapa användare på arbetsförmedlingens webbplats och där de enkelt och snabbt kan göra sökningar på personer som svarar upp mot deras kravprofiler.

Hur fungerar arbetsförmedlingen?

Du kommer att stöta på en myndighet som lever i en egen byråkratisk värd. Typiska begrepp är:

Handlingsplan – varje arbetssökande ska tillsammans med arbetsförmedlare upprätta en handlingsplan. Ett mycket generellt och översiktligt dokument, där tidsperioder och aktuell status framgår. Viktigt är att hålla koll på när handlingsplanen tidsmässigt går ut.

Aktivitetsrapportering – En tvingande rutin som har varit igång i något år. Som arbetssökande måste du rapportera in dina jobbsökaraktiviteter varje månad och helst då digitalt kopplat till ett mobilt BankID. Du kan också göra det på pappersblankett, men det är inget som handläggarna rekommenderar eftersom det skapar merjobb för dem.

Platsanvisning – en mer tvingande förmedlingsåtgärd där handläggaren skickar ett brev eller mail om ett matchande jobb att söka. Du bör ha ett godtagbart skäl till att inte söka jobbet ifråga, t.ex. att det krävs körkort för tjänsten, något som du inte har. Har du en god dialog med arbetsförmedlaren så brukar det lösa sig.

Platsförslag – en åtgärd som bygger mer på frivillighet. Se det hela som jobbtips från din förmedlare och om du är intresserad så skickar du iväg en ansökan. Kom ihåg att ju fler jobb du söker, desto större är chanserna att hitta rätt.

Företagsservice – arbetsförmedlingens enhet för företagskontakter som jobbar utåtriktat både mot tänkbara arbetsgivare och tänkbara arbetssökande. Tar emot rekryteringsuppdrag från företag och jobben är inte alltid utannonserade.

Kundtjänst – ett antal serviceställen i landet och dit ringer du när du har frågor och inte får kontakt med din ordinarie handläggare. Tjänstemännen är mer generalister, d.v.s har grundläggande kunskaper om regelverk och bestämmelser. Förmedlar kontakt med din handläggare på ditt lokala kontor.

Platsbanken – jobbsökarportal, nyligen uppdaterad till ett bra gränssnitt för användaren. Du kan skapa egna sökvägar och söka på kommun, län, efter yrken. Rekryteringsträffar – företag och arbetssökande matchas ihop till fysiska möten på lokalkontoren.

Arbetsförmedlingen är en politisk styrd myndighet. Regering och arbetsmarknadsdepartement bestämmer regelverk och handlingsutrymme för verksamheten. Byråkratin är omfattande med snåriga regelverk och med stora pappersflöden. Politikerna har överöst arbetsförmedlingen med många ansvarsområden. Myndigheten ska vara ett serviceorgan för arbetsgivare och arbetssökande. Man ska ge service till äldre jobbsökare, till yngre jobbsökare, till högutbildade, till lågutbildade, till funktionshindrade, till personer som inte är fullt rehabiliterade men som försäkringskassan anser vara friska nog för att arbeta. Slutligen ska man även försöka se till att nyanlända kommer ut i jobb eller i utbildning. Arbetsförmedlingen har fått utstå skarp kritik från de flesta håll och kanter. Mest handlar kritiken om att man förmedlar för då jobb och att matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb inte fungerar. Huvuddelen av den arbetslösa skaran kommer från kategorier som befinner sig väldigt långt från arbetsmarknaden. Med ett så mångfacetterat uppdrag säger det sig självt att arbetsförmedlingen har svårt att klara av sitt uppdrag. Arbetsförmedlingen tvingas därför att prioritera grupper som står långt ifrån ett jobb; ungdomar utan gymnasieutbildning, funktionshindrade och nyanlända.

Hur fungerar a-kassan?

Har jag rätt till a-kassa? Vilka regler gäller? Gå in på din a-kassas hemsida. Typiska begrepp är:

Arbetsvillkoret – du ska ha jobbat i minst 6 månader före du blev arbetslös. Har du jobbar heltid under de 12 senaste månaderna, kan du få maximal ersättning, grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning.

Medlemsvillkoret – du ska vara betalande medlem i en a-kassa och ha varit det i minst 12 månader. Uppfyller du inte medlemsvillkoret kan du ändå få grundbeloppet på 365 kr/dag.

Karenstid – innan ersättningen börjar utbetalas tvingas du till en karenstid på 7 obligatoriska vardagar. Du får därför ingen ersättning för de 7 första svarta dagarna i almanackan. Trist men sant.

Kassakort – på formulär, papper eller digitalt. Du anger på a-kassans hemsida om du vill använda papperskort eller använda digitala kort. Varje a-kassa har en inläsningscentral som behandlar dina rapporteringar. Jag rekommenderar att använda digital ”stämpling”/inrapportering, eftersom post kan bli försenad när man skickar brev och handläggningen kan bli försenad vid kompletteringar när korten inte är rätt ifyllda. För digital rapportering är e-legitimation/BankID eller mobilt BankID ett måste, men det är ingen nackdel eftersom rapporteringen då går mycket snabbt och enkelt.

Deltidsstämpla – jobbar du deltid och söker ersättning förbrukas dagar ur en särskild deltidspott. 75-dagarsregeln – här är bestämmelserna så snåriga att jag rekommenderar dig att kontakta din a-kassa för närmare information.

Förhinder – om du har varit ledig för en resa eller annan angelägenhet, kryssar du för i rutan ”förhindrad” på kassakortet.

Sjuk – ange sjukdagar på kassakortet. Sök ersättning från försäkringskassan.

Ersättningsperiod. Du söker alltid ersättning för perioder som varit och rapporterar in var fjortonde dag.

Sanktioner – Du måste i samråd med arbetsförmedlingen söka lämpligt arbete och göra det på en frekvent basis. Läs om sanktionstrappan på din a-kassas hemsida om vad som kan hända om du inte följer regelverket.