Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Tips inför anställningsintervjun

Goda råd till dig som ska gå på en anställningsintervju

”Sanningens ögonblick”! Det är det här du gått och hoppats på efter att du skickade iväg en ansökan till företaget. Nu gäller det att övertyga rekryteraren eller chefen om att du är den rätte för jobbet och att dina kompetenser och erfarenheter matchar arbetsgivarens krav och intressen.

Nu är det ju inte så farligt som man ibland målar upp händelsen och som ovanstående illustration anger. Det är människor av kött och blod som du ska möta och du hade aldrig blivit kallad till intervjun om inte intresse funnits. Se det hela som en bra chans till ett jobb som du vill ha och som ett tillfälle att knyta nya kontakter.


Inför anställningsintervjun

Skaffa dig förhandsinformation om företaget! Du kan be den person som ringer och vill boka in dig på anställningsintervju om material. Tänk även på att de flesta större företag har informativa hemsidor på nätet om sin verksamhet. Kanske kan du även hitta information om företaget i tidningar? När du fått en tydligare bild av företaget, anteckna frågor och områden som du skulle vilja ha belysta under intervjun.

Du kan även ringa bekanta eller vänner som känner till företaget och på så sätt fylla på bilden. Du kan då få reda på vad som gäller på arbetsplatsen och vilken kultur som råder.

Välj ett av de förslag om tidpunkt för anställningsintervju som arbetsgivaren kommer med. Ge inte sken av att du har mycket på gång eller andra intressanta jobb att välja mellan. Det imponerar inte eller kan tolkas som att du inte är tillräckligt intresserad. Får du bara ett förslag på dag och tid så nappa direkt utan att berätta vad du eventuellt får avstå ifrån.

Tag också fram platsannonsen för det aktuella jobbet. Läs den på nytt flera gånger och med eftertanke. Fundera över vad det är som gjort att du är intressant för företaget. Försök att sätta dig in i vilken kompletterande information arbetsgivaren vill få av dig under intervjun. Läs igenom dina ansökningshandlingar och titta på hur din kompetens, yrkesbakgrund och dina personliga egenskaper matchar kravprofilen i platsannonsen.

Se till att du har kopior av ansökningshandlingarna med på anställningsintervjun. Den som leder samtalet kommer att ha din ansökan som minnesstöd och det är därför bra om du har en egen uppsättning så att ni kan följas åt under samtalet. Då behöver du inte bli osäker om årtal och datum för tidigare arbeten eller vilka uppgifter du hade vid den eller den anställningen. Detta ger ökad trovärdighet eftersom dina svar blir i konsekvens med vad du tidigare uppgivit och det underlättar när du gör utvidgningar utifrån exempelvis en meritförteckning.

Du kan också ta med dig ett nytaget och ”rättvisande” foto av dig själv att lämna ifrån dig efter intervjun som komplement till dina ansökningshandlingar. Däremot bör du inte bifoga fotot när du skickar in dem. Detta kan ge mottagaren en fel bild av dig eller få honom att inta en förutfattad mening om dig. Efter intervjun och fram till att rekryteringen är klar kan detta vara ett bra minnesstöd för arbetsgivaren. I synnerhet om denne sitter med ett stort antal sökande.

Klä dig rätt.

Olika branscher har olika klädstil. Reklambyråfolk klär sig på ett sätt, lite lagom ledigt och trendigt. Bankanställda klär sig mer strikt eftersom detta tycks ge oss kunder större förtroende för dem. Hantverkare kan klä sig på ett mer flexibelt vis. Hel och ren är ett måste, oavsett bransch.. Det gäller att klä sig utan överdrifter åt något håll utan att för den skull bli slätstruken. Framför allt ska man klä sig i kläder som man trivs med och känner sig bekväm i. Kanske har du vänner som kan berätta för dig om kulturen på arbetsplatsen och då ge dig värdefulla tips.

Har du gjort självanalys och gått igenom dina personliga egenskaper, starka och svaga sidor, kan du med fördel reflektera kring dem och fundera på hur de kan kopplas till det aktuella jobbet.

Öva på att sätta ord på dina förmågor och egenskaper. Välj ut några saker som du är nöjd med i ditt arbetsliv, och var redo att använda dem som exempel. Inte bara meriter räknas – hur man gjort är lika viktigt som att man gjort det.

Använd gärna en nära vän som ”bollplank”. Då kanske du kan få värdefulla tips om hur du reagerar och för dig i olika sammanhang. Du kanske talar med lite för låg röst när du blir nervös. Kanske har du en tendens att titta bort ifrån den du talar med, vilket kan ge intrycket av att du inte är intresserad av denne. Ja, du kan få många värdefulla tips av en kompis som du rådfrågar. Har du förmågan att locka fram skratt genom lämpliga vitsar ska du inte vara rädd för att göra det om läget passar. Humor och självironi i lagom mängd kan man gärna

Peppa dig själv innan mötet. Tänk på att du blivit kallad för att arbetsgivaren är intresserad av din kompetens och bakgrund. Känner du dig nervös eller osäker p g a att du gått arbetslös en längre tid? Ja då är det bra att plocka fram minnesbilder av situationer och sammanhang där du är framgångsrik och alltid lyckas. Tänk på hur det känns inom dig när du befinner dig i de lägena. Känn efter hur duktig du är och ta med dig känslan till anställningsintervjun. Tänk igenom de gånger då du har fått beröm av kollegor och från vänner. Man kommer långt med rätt attityd och du är precis så bra som du själv tycker att du är! Träna dig på att framhäva positiva sidor hos dig själv. Träna dig på att besvara frågor som kan komma att ställas i intervjun. Träna dig på att på att berätta om dig själv och om din bakgrund. På så vis blir du mer avspänd och improviserande under anställningsintervjun just därför att du övat innan.

De allra flesta som ska på intervju blir mer eller mindre nervösa och konstigt vore det annars. Funderingarna är många inför mötet. Hur många kommer jag att få träffa? Hur är dom som personer? Tänk om det är riktiga tuffingar jag får möta? Vilka frågor kommer de att ställa? Därför är det bra att alltid ta reda på vem/vilka jag kommer att träffa. Vad heter de? Vad jobbar de med? På så vis får jag lite mer kontroll över läget.

Se dig själv som en jobbsökande resursperson. Försök att skaka av dig bilden av att vara arbetslös innan du går in på intervjun. Visst kan det vara svårt att släppa detta, men det är ett viktigt tankeskifte att göra det. Manar du fram bilden av dig själv som en resursstark jobbsökande med kvalifikationer, talanger, egenskaper och styrkor som företaget behöver, blir det lättare att genomföra informationsutbytet på ett fördelaktigt sätt.

Talträning – inget dåligt tips

Träna på att presentera dig själv på tre minuter, och se till att kunna det så bra att orden kommer automatiskt, oavsett om du möter någon i hissen, på fest eller får ett oväntat telefonsamtal. Men det gäller att öva in det andra vill höra, inte det du själv tycker är roligt att berätta. Detta skapar trygghet vilket leder till att kroppsspråk och röstläge kommer naturligt. Var dig själv – säg inte sådant som du inte menar, bara för att det låter bra. Tala säljande – uttryck dig i positiva termer. Inledning och avslutning – första och sista intrycket är viktigt.

Om mental träning och övningsintervju

Ja tankarna mal på inför det spännande mötet. Det brukar vara lugnande att tänka som så att personerna jag ska möta är människor och inget annat än människor. Människor av kött och blod med känslor och inga robotar som ställer opersonliga frågor. Människor som kan ha en bra dag och kanske även en dålig dag. Intervjuaren kan vara oerfaren och själv nervös och då jämnar det ut sig så att säga. Det kan sitta med personer som egentligen inte vill vara med och känner att de inte har så mycket att tillföra. Det kan sitta med personer som är nervösa för att få ordet och därför kanske uppvisar en spänd min. Är du väl förberedd enligt ovan så blir intervjun en lyckad händelse för dig. Underlätta för intervjuaren. Få intervjuaren att känna sig kompetent som intervjuare! Det är nervöst för honom eller henne också.

Kom också ihåg att du knappast hade blivit kallad till intervjun om arbetsgivaren inte hade trott på dig som en tänkbar kandidat!

Ett bra knep kan vara att du tänker på hur du skulle vilja att intervjun utvecklar sig för att du ska trivas och må bra och känna att det flyter på. Vad vill du ska hända? Exempelvis: hur skulle det kännas för dig att du på ett bra sätt presenterar dig själv och dina egenskaper och färdigheter? Tänk i positiva termer. Skriv ner på papper allt du vill ska inträffa och fundera över hur du kan förbereda dig för detta. Upprepa proceduren flera gånger. Skriv ner stödpunkter och ha lapparna framme och nära till hands. Sammanfattningsvis: Sätt upp en mental målbild av en mycket lyckad intervju

Ett annat sätt att öva sig är att gå samman med kompisar och göra en övningsintervju, där några ställer frågor och där ni turas om att vara den arbetssökande. Växla roller så att var och en får känna på att vara den arbetssökande. Anteckna och iaktta även kroppsspråk och röstläge eftersom detta signalerar nervositet eller lugn och engagemang.

Kom i tid!

Det spelar ingen roll vilken bra förklaring du har. Det ger alltid ett negativt intryck om du kommer för sent och det kan skapa irritation. Ge hellre dig själv minst 5 minuter så att du slipper stress för att du är ute i sista sekund. I stället kan du koncentrera dig på mötet och försöka gå ner i varv.

Funderar du på att använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte? Kontakta mig innan på:

klas.hagglund@gmail.com