Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Fortfarande nervös inför en intervju?

Om du fortfarande är nervös innan intervjun?

Många känner stark stress och press inför en anställningsintervju och att träffa den arbetsgivare man har sökt jobb hos. För många kan nervositeten ställa till det så till den milda grad att man gör en mindre lyckad insats på detta möte med företagsrepresentanterna ifråga.

Mina fyra frågor/hypoteser:

 • Förtränger man det faktum att en arbetsgivare bara kallar till intervju om intresse finns?
 • Gäller det ”livet”/så mycket som man kan måla upp inför en anställningsintervju?
 • Ser du mötet med arbetsgivarrepresentanterna som en möjlighet att skaffa dig nya kontakter och som ett tillfälle att lära dig nya saker?
 • Hur är man sig själv på en intervju?

Personligen tror jag att många fokuserar för mycket på att man inte ska duga i en arbetsgivares ögon och att man inte ska ha rätt förutsättningar och kompetenser för jobbet.

Jag tror också att man ibland överdriver den enskilda intervjuns betydelse och bortser från det faktum att det kommer fler tillfällen och att man kan se aktuellt möte som ett forum att även skaffa sig nya lärdomar.

Försök att se anställningsintervjun som möjligheter att skaffa dig nya kontakter, lära dig mer om företaget och att få möjlighet att träna i skarpt läge, att sälja in dig för framtida möjligheter.

Många intervjuade vittnar om hur svårt det är att presentera sig utifrån sin naturliga och vardagsnära sida. Mitt råd är att påminna sig om situationer och positiva sammanhang i tidigare jobb och fritid och aktualisera varför du gillade dem och varför du fungerade väl och naturligt där.

Nedan följer en guide för hur vi kan förbereda oss och skingra nervositet inför en anställningsintervju.

Till att börja med:

Jobbet som det gäller, överensstämmer det med dina värderingar och vad du vill ha ut av det i framtiden? Vill du verkligen ha jobbet? Om svaret är obetingat ja, följ manualen nedan. Är svaret nej, lägg ned, börja om och gör en grundligare självinventering!

Kom ihåg! Förbered dig så mycket du kan, träning, träning och åter träning är vad som gäller. Då blir du lugnare inför den stundande anställningsintervjun.

Ett bra sätt att vara förberedd på samtal från arbetsgivare är att ha struktur på sitt jobbsökande. Till exempel gör man en lista på de jobb man söker och skriver ner uppgifter om när man sökt dem, uppgifter på företagsnamn, på kontaktpersoner. Detta skapar säkerhet och undanröjer risk till att försöka gissa sig till vem det är som ringer och vilken arbetsgivare det är.

Nedan följer 5 olika steg för dig att gå igenom och på så vis bli väl förberedd..

A. När du blir kontaktad, när arbetsgivaren ringer upp.

Skarpt läge

 1. Gå in i ett ostört rum, ta några djupa andetag, fokusera, sitt upp på en bekväm stol. Lägg dig inte på en säng eller i en vilstol. Den som ringer hör dig och hur du rör dig i den andra luren.
 2. Ta reda på vilka och hur många som kommer att vara med på intervjun, exempelvis rekryterare, chef, facklig representant, medarbetare.
 3. Är det den första intervjun av flera som du är aktuell för? Går intervjun genom ett bemanningsföretag? I sådana fall, räkna med att den första intervjun kan vara av det sonderande slaget och att du sannolikt får traffa en intervjuare från bemanningsföretaget ifråga. Går du vidare får du senare träffa representanter från aktuellt företag..
 4. Om företaget själv håller i intervjun eller att du gått vidare i rekryteringsprocessen som bemanningsföretag hållit i, Hur hälsar man på gruppen av människor i intervjurummet? Gör intervjuledaren en kort presentation av mig och inför och av de andra personerna? Om inte, säger jag hej till de andra, eller går jag runt och tar alla i hand? Min rekommendation är att om ingen annan vid bordet gör någon ansats att presentera sig, nöjer man sig med att kort säga hej och försöka få ögonkontakt med alla.
 5. Kolla upp vem som ska leda intervjun, skriv ner namnet. Kommer hen och möter dig i receptionen?
 6. Blir du upphämtad av kontaktpersonen? Om inte, kan du ta reda på hur du bäst hittar till det rum där intervjun ska hållas.
 7. Säkerställ uppgifter om vägen till företaget, gatuadress, våning, portkod, namnskylt på rumsdörr.
 8. Om intervjun sker i annan ort, kolla upp bästa bussförbindelse, ta fram vägbeskrivning på Hitta.se eller be den som ringer om en vägbeskrivning

B. Efter att ni bestämt tidpunkt för intervjun.

Läs på om företaget

 1. Kolla i dagstidningar eller branschtidningar vad som skrivits om företaget. Har företaget/arbetsgivaren en hemsida på internet eller en Facebook-sida?
 2. Hör efter med grannar, släkt, vänner och bekanta om de känner till något om arbetsplatsen? Ju mer du vet om jobbet ifråga, desto mer säker kan du känna dig när det väl blir dags för en intervju.
 3. Hur klär man sig? Vilken är den så kallade Dresskoden?
 4. Skaffa dig information om ålder, könsfördelning, medarbetarnas intressen, löneläge. Här kan du exempelvis ringa en facklig kontaktperson, eller kontakta någon som jobbar på företaget/arbetsplatsen.
 5. Ju mer du forskar om företaget, desto säkrare blir du på dig själv inför intervjun. Du vet då hur du ska fråga och kommentera om företaget.

C. Det börjar närma sig mötet.

Kartlägg dig själv, vässa din självbild, validera dina förmågor och tidigare framgångar

 1. Skriv ner korta framgångshistorier från tidigare jobb och från fritid, med konkreta detaljer och sammanfattningar. Varför har jag lyckats? Vad är jag bra på? Vilka egenskaper och förmågor hade jag nytta av?
 2. Träna dig på att berätta om dig själv i max 3 minuter. Använd manus enligt ovan.
 3. Förbered dig på tänkbara frågor som kommer på intervjun,
 4. Öva på kompisar eller familjemedlemmar innan intervjutillfället.
 5. Kör ett avslappningspass eller ta en promenad dagen eller dagarna innan för att göra dig fokuserad och avspänd.
 6. Träna dig på andra sociala möten, träna på att presentera dig för en annan person.
 7. Ha inte för höga prestationskrav på dig, lägg saker och ting på en lagom nivå.
 8. Intala dig att vara dig själv under mötet. Visa dig från den sida som du vill och brukar visa upp bland vänner, släkt och bekanta. Var ärlig mot dig själv och mot andra. Det är det som intervjuarna är intresserade av. Visa inte upp en bild av dig själv som du tror att företaget behöver, men som inte stämmer in på din personlighet och dina förmågor.
 9. Du kan glömma nervositeten genom att lägga all uppmärksamhet hos personen du pratar med istället för på dig själv och ditt beteende. Lyssna noggrant på frågorna, var nyfiken och håll ögonkontakt så blir du lugnare och kan svara bättre.
 10. Var ödmjuk inför uppgiften. Prova att byta perspektiv och att se intervjun utifrån arbetsgivarens synvinkel. Vad vill den se?
 11. Finns det en gemensam nämnare mellan dina intressen och kompetenser och personalgruppens?
 12. Gör en runda bland vänner och släkt och fråga dem om vad de anser vara dina starka sidor.

D. Ännu en tid närmare intervjutillfället

Självpeppning

 1. Ok, jag är nervös nu men jag ska komma ihåg att det är människor av kött och blod som jag får träffa.
 2. Hur vana intervjuare kommer jag att möta? Personerna kan vara ovana vid situationen eller kanske inte ens vill vara med. Ska jag vara beredd på att ”ta över” intervjun? ”
 3. Personerna/företaget är intresserade av mig, därför ska jag på intervjun.
 4. Jag kommer att möta positiva och välvilliga människor.
 5. Det gäller inte livet, är det verkligen så mycket som står på spel? Om inte annat ser jag mötet som en lärostund.
 6. Jag påminner mig om det jag är bra på.
 7. Jag tänker att idag är en bra dag och att allting kommer att gå bra.
 8. Jag duger som den jag är och jämför mig inte med andra.
 9. Lyssna på glad musik som betyder mycket, eller se vackra naturprogram, ta med dig känslan när du går iväg.
 10. Gå in i dig själv och ta fram ur minnet händelser, uppgifter från tidigare arbeten eller från fritidssammanhang, som du får inspiration av och som du känner att du lyckades mycket väl med.

E. Till sist innan du går iväg

Självskanning

 1. Hel och ren och rätt klädd? Kolla in en sista gång. Borstat tänder? Ta en titt på garnityret i spegeln så att ingen salladsrest finns kvar mellan tänder.
 2. Du har väl inte glömt att tänka till om ditt kroppsspråk – öppet eller stängt?, ditt handslag – löst eller fast?, ögonkontakt – undvikande eller kontinuerligt öppen?
 3. Glöm inte bort att försöka ha ögonkontakt och kommunicera med alla som är med och intervjuar dig? Det räcker inte att ensidigt vara vänd till intervjuledaren.
 4. Kolla färdväg och mötesplats en gång till. Tror du att du kommer att möta andra personer på företaget på vägen till intervjun ska du vara beredd på att heja på dem och ge ett bra intryck.
 5. Var framme i god tid till mötesplatsen så slipper du kliva in med andan i halsen.
 6. Har du tid över sätter du dig i en skön fåtölj utanför intervjurummet och slappnar av och fokuserar på den kommande uppgiften.
 7. Om du blir bjuden på kaffe eller te, tacka ja till det. Kanske ett läge att snabbt få kontakt med intervjuledare om ni samtidigt går till kaffeautomat och hämtar dryck?

Lycka till!

Under anställningsintervjun

Berätta hur det känns

Tala om att du är nervös. Det kan i regel vara okej. Jobbiga känslor blir ännu jobbigare och stjäl energi när vi försöker dölja dem. Då slipper du lägga kraft på att dölja ditt obehag och gör att det minskar.

Hur ska man lyfta fram sig för att bli en trovärdig och intressant kandidat?

Det gäller förstås att berätta om sina talanger på ett bra sätt. Personalmannen, chefen, kollegan m.fl kan ju inte gissa sig till vad vi kan och hur vi är som personer. Ändå är det inte ovanligt att vi agerar som om andra kan se utanpå oss vad vi kan och vad vi vill. Kanske beror detta på att vi är uppfostrade till att inte skryta om oss själva. Ska vi göra oss gällande på en intervju måste vi reflektera kring våra talanger och träna upp förmågan att förmedla dem på ett övertygande sätt. Gör vi inte det blir våra budskap lätt klyschiga och intetsägande i likhet med dåliga platsannonser. Hur vanligt är det inte att vi säger att vi flexibla, noggranna, positiva, ambitiösa etc., men utan att göra det på ett trovärdigt sätt. Inte heller är det särskilt övertygande att beskriva våra kunskaper i alltför generella termer. Vi säger kanske att vi är generalister, kan data, är bra på att jobba med människor, fler exempel finns. Detta lockar inte en arbetsgivare i någon högre grad. Det gäller istället att konkretisera våra färdigheter.

Att berätta en kortare berättelse om vad vi är bra på och hur det kan komma till uttryck är långt bätte än att bara använda sig av schabloner. Träna dig på att berätta episoder hur din flexibla läggning kommit till stor nytta, beskriv episoder som framhäver din ambitiösa sida osv. Inled då gärna berättelsen med något dramatiskt eller utmanande som en form av intresseväckare. Undvik att säga ”man gjorde”, ”vi kom fram till”. Använd istället det jag-form när du berättar historierna och framhåll gärna i första hand nytta för andra personer i sammanhanget. Slutet får gärna vara överraskande eller roligt och bör även vara konkret.

Många tycker att detta är mardrömsfrågan.

– Vilken eller vilka är dina svaga egenskaper?

Här kan du läsa en bra artikel på Campus.se

Här får du lite tips på hur du kan fundera kring några goda egenskaper.

Vill du klicka in dig och läsa om fler intervjufrågor och om varför de ställs?

Gå då in på denna länk.

Om kroppsspråk med mera.

Det är inte ovanligt att man blir bjuden på torra kakor eller t.o.m skorpor till kaffet under en intervju. Känner man att man är osäker på att klara av situationen med knaprande och smulorna nöjer man sig med kaffet enbart. Då kan man istället bättre fokusera på samtalet i sig. Sitt inte på yttersta kanten på stolen! Det kan vara lätt hänt att man av ren nervositet hamnar ytterst på stolen. Detta ger ett osäkert och nervöst intryck. Då är det bättre att du tar hela stolen i besittning och kom ihåg att det är du som är gästen. Om du har chans att välja sittplats när du kommer in i intervjurummet finns det en del saker att tänka på. Om bordet är runt med många stolar, välj en stol så att du har ljuset bakom dig. Det blir då lugnare för ögonen och det finns de som hävdar att det även blir fördelaktigare för utseendet. Försök att sitta mitt emot den som intervjuar. Kan du välja, så välj en stol där du sitter på samma nivå som intervjuaren. Lyssna på vad som sägs. Var inte rädd för tysta pausar. Efter en paus kanske samtalet flyter i lite lugnare banor och du hinner tänka igenom vad som sägs.

Vilka får jag träffa på anställningsintervjun?

Intervjun präglas av vem/vilka du ska träffa. Tänk dig in i personalchefens, chefens eller medarbetarens roll och fundera på vad de skulle vilja veta om dig. Allmänt sett kan man säga att den blivande chefen blickar framåt, beskriver verksamheten och frågar hur du arbetar. En personalman däremot blickar oftast bakåt. Vad gjorde du då och då och varför? Han ställer gärna också lite knepigare, mer standardiserade frågor; som vilka starka och svaga sidor du har. Många gånger kan det därför vara svårare att bli intervjuad av en personalspecialist.

Ställ frågor till alla. Hemligheten är att försöka blanda in samtliga runt bordet. Anpassa frågorna till vilka roller intervjuarna har, men ställ även öppna frågor som ”hur ser ni på det här”? Se intervjun som ett affärsmöte. Bägge parter är intresserad av en affär så att säga. Du vill ha jobbet och intervjuarna är intresserad av dig och din kompetens. Även fast det är svårt, försök att inte känna dig underlägsen. Ta initiativ och ställ frågor så att du har ett bra beslutsunderlag. Försök att inte sitta tyst och blyg under delar av anställningsintervjun. Du har också ett val och ska göra en bedömning.

Försök att vädja till arbetsgivarens känslor och förnuft när du ska svara på olika frågor, men gör det utan att ljuga. Kolla upp platsannonsen och gå igenom vilken person det är man söker och vilka erfarenheter och egenskaper denne ska ha. Träna dig på att så konkret och positivt som möjligt du kan beskriva hur du uppfyller önskemålen.

Och du, om du tror det finns en risk för det; andas inte bitterhet under intervjun.

Och så ska du vara beredd på att du kan ställas inför ett case under intervjun, d.v.s ett problem som du ska lösa.

Din egen avrundning

För att visa att du är en vaken, aktiv och professionell person kan du i slutet av intervjun ställa några konkreta frågor för att bekräfta att du uppfattat för dig centrala frågor på ett riktigt sätt. Du visar då också att du är seriöst intresserad av arbetet och att denna intervju inte bara är slentrianmässig och en i mängden. Härigenom stärker du din ställning som kandidat till jobbet. Några exempel:

Är det någonting som ni anser att jag utlämnat och skulle ha utvecklat ytterligare?

När ska tjänsten tillträdas?

Vem förväntas den anställde rapportera till?

Motsvarar min utbildning och erfarenhet de förväntningar ni har på den som ska tillträda tjänsten?

Här kommer en länk hämtad från Intervjuaren.se och där du kan träna på intervjufrågor.

Fick du inte jobbet?

Utvärdera din prestation på intervjun- vad gjorde du bra, vad kan du förbättra till nästa gång? Analysera din egen insats direkt efter genomförd intervju.

Be gärna arbetsgivaren om tips på hur du kan förbättra din prestation till nästa intervju. Tolka deras synpunkter som nyttig feedback, ta det inte som personlig kritik.

– Har man varit på intervju och sedan bara fått ett nej via brev så kan man faktiskt ringa. Men problemet är att du inte alltid kan förvänta dig ett ärligt svar då man kanske inte vill såra kandidaten. Men visst kan du försöka ta reda på vilka egenskaper du saknade. Den som vill få mer substantiell vägledning kan ha större chanser när rekryteringsbolag är involverade. Här kan rekryteraren ofta ge ett bredare perspektiv om kravprofiler för tjänster i olika branscher.

Ur tidningen Civilekonomen, nummer 3, april 2013, där Viveka Andersson karriärcoach på Newstart ger råd.

Kom ihåg en sak, går du därifrån och känner dig som en förlorare är det intervjuaren som har det största ansvaret. Glöm inte heller bort att tillsammans skapar ni trots allt det bästa resultatet.

Sist men inte minst: gå vidare och lämna intervjun bakom dig så snabbt som möjligt. Det finns massor av jobb att söka och även om du tänker att du precis missat ditt livs chans så kommer det så gott som alltid många fler chanser.