Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Självcoachning

Att gå utan jobb kan vara väldigt påfrestande, särskilt om perioden blir lång. För många kan det vara en traumatisk
Läs mer
Visa vem du är utan ditt arbete När du blir arbetssökande förändras ditt liv. Du är kanske rädd för förändringarna
Läs mer
Att sätta upp mål för sina aktiviteter kan vara en svår och förbisedd process. Jag tror att många ibland sätter
Läs mer
Eget ansvar. Något att först som sist tänka på är att man aldrig släpper taget om det egna ansvaret för
Läs mer
En snabbguide för hur du kan stärka din självkänsla Träna på att ta mer plats. Börja gärna i mindre, vardagliga
Läs mer
Så här kan du tanka ny energi Hitta ett sammanhang. Ett arbete kan uppfylla många behov. För många är arbetskamrater
Läs mer