Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Att sätta värderade mål

Att sätta upp mål för sina aktiviteter kan vara en svår och förbisedd process. Jag tror att många ibland sätter upp mål  slumpmässigt, schablonmässigt, och ogenomtänkt. Man kanske också glömmer bort en viktig aspekt, nämligen att fråga sig själv vad målet har för värde och betydelse på det personliga planet. Detta kan säkert vara en anledning till att planer spricker och att aktiviteter inte genomförs i slutändan.

Vem bestämmer ditt mål?

Fredric Härén, författare och föreläsare, framhöll i programmet Sommar 2008: “Gör det du tror på…..tro på det du gör” “Låt ingen tala om för dig vad du ska jobba med. Lyssna på din inre röst. Lev inte någon annans liv. Ha modet att följa ditt hjärta och din intuition” “Hittar du inte drömjobbet, ska du försöka skapa det”. Svaret på frågan blir alltså att Du själv bestämmer över din tillvaro och ingen annan, inte föräldrar, inte släktingar, inte kompisar.

 

Coacha dig fram till nya mål i livet.
Kartlägg dig själv. Vill du fortsätta i samma spår som tidigare och söka liknande jobb eller är du osäker på vad du ska göra i framtiden? Identifiera de värderingar som styr dig i livet och gör en analys. Ledfråga: Vad var det som gjorde att du valde den utbildning som du satsade på, eller den yrkesbana du jobbat i?. Ett övervägt och eget val, eller någon annans? Sätt upp mål för dina aktiviteter, både när det gäller att söka jobb och vad du ska göra på fritiden. Ställ upp realistiska, gärna mätbara och positiva mål. Har du med dig hjärtat när du ställer upp målet är du bara att gratulera. Det vill säga att ditt mål verkligen intresserar dig och att du därigenom kommer att ge allt för att slutligen nå fram.
Visualisera positiva målbilder. Föreställ dig att du får jobbet du vill ha och att du får det inom en lämplig tid. Beskriv känslan inför dig själv. Hur får du beskedet? Vilka personer finns med när du får beskedet? Vad hör du? Vad ser du?

 

Finns det saker du alltid drömt om att få göra någon gång i livet?
Skapa dig en vision. Finns det något uppdrag som ligger och väntar på dig? Tänk efter, vad drömde du om som barn eller i din ungdom att få jobba med längre fram i livet? Det kanske var något helt annat än vad du senare kom att jobba med? Kanske finns det något du nu kan börja sikta mot? Reflektera en stund och gör en analys och jämför med de värderingar som styr dig och vilka intressen som gäller här och nu. Vem vet vad du kommer fram till? Försök att föreställa dig en bild av hur du skulle känna dig och hur du skulle agera om visionen blir verklighet en dag. Använd gärna papper och penna och samla bilder och texter i en bok. Plocka fram alstren med jämna mellanrum och låt dig bli inspirerad.

 

Två krafter inom oss som drar åt olika håll.
Din ambition som är en positiv drivkraft. Ambitionen vill få dig att nå den framgång och utvecklas i den riktning du önskar. Prestationsångest är en negativ kraft som gör dig rädd för att misslyckas eller att göra fel och med följd att du inte blir accepterad av andra. Man kan se det som en inre dragkamp mellan ambitionens- och prestationsångestens styrka. Går prestationsångesten segrande ur striden når du oftast inte fram till målet. Att övervinna rädslan är nyckeln till framgång. Vanligt är att människor har fantasirädsla som styr dem. Vi människor har lätt göra saker större än vad som är nödvändigt och dessa fantasier överensstämmer sällan med verklighetens fakta. Ur boken Bli din egen bästa coach, författare Stig Wiklund.

Under mina år som jobbcoach har jag träffat många personer som brottats med dessa krafter. Vare sig det handlar om att söka ett specifikt jobb eller börja en utbildning kan rädslor sätta stopp i hjulen…Ambitionen finns där, men prestationsångesten gör att man har svårt att släppa fram kreativiteten. Det låser sig och man tycker aldrig att formuleringar i brev eller i kommunikation under ett möte med arbetsgivare duger. Good i enough gäller inte för dem.

 

Tvekar du?
Har du länge gått och funderat på en förändring i ditt liv? Du kanske vill utbilda dig? Du kanske funderar på att byta inriktning i ditt jobbsökande och titta efter helt andra branscher än vad du tidigare jobbat inom? Du tvekar och tvekar. Beror det på att smärtan överväger lusten till att göra förändringen? Om det är så, försök att analysera vad detta beror på. Får du någon belöning inombords för att du inte gör förändringen? Skriv ner effekter på kort respektive lång sikt, både vad det gäller smärta och glädje om du genomför förändringen. Tänk dig in i situationen att du om ett år går och fortfarande tvekar och ingenting har hänt. Hur tror du att det skulle kännas då? Klicka in dig på övningen Ambivalenskorset. Här sätter du plustecken för vad du kan vinna på att göra en förändring, exempelvis söka ett jobb inom ett annat yrkesområde, ta ett kortare vikariat. Du sätter sedan minustecken för vad du kan förlora på att göra en förändring i din jobbsökarstrategi.

 

Ändra på situationen.
Om du känner att du kört fast i ditt jobbsökande och tiden går, månader läggs till månader, år läggs till år. Här kommer några tuffa frågor att ställa när du funderar på din situation.
Vad händer med dig om du fastnar länge i din nuvarande situation? Hur påverkas din omgivning om det fortsätter som nu? Hur påverkas ditt välmående, din hälsa, din ekonomi, din utveckling av det?

 

Lyssna på rätt personer.
Försök att diskutera jobbchanser med vänner och bekanta som har jobb eller som just gått från arbetslöshet till en anställning. Följ deras råd och tips, Lyssna mindre på bekanta och vänner som inte har jobb och som kanske är fylld av bitterhet. Undvik framför allt energitjuvar.

 

Våga satsa.
Den som aldrig försöker misslyckas inte heller, men möjligheten att nå målet minskar avsevärt. Använd din fantasi. Tänk bak-och-fram, upp-och-ned, ut-och-in. Försök att hitta nya och annorlunda vägar. Skilj dig från mängden. Släpp taget. Många är så rädda för förändringar att de aldrig når sina mål. Förbered dig på att din vardag kanske måste förändras för att du ska lyckas. Ge inte upp. Möter du motstånd ska du välkomna det. Se det som ett hjälpmedel för att få dig att tänka i nya banor. Ur boken 200 expresstips för att må bra av Lena Oetterli & Else-Marie Lundin.

 

Känns det svårt?
Ibland kan mål kännas stora, svåra och ouppnåeliga och det gör att motivationen minskar. Bryt då ner målet i flera delmål, där vart och ett känns rimligt och realistiskt. Bryt sedan ner delmålen till aktiviteter.
Du kan ställa dig frågan ”vad är det minsta jag kan göra för att börja nå mitt mål?” Ställ dig den frågan varje dag och gör det du kommer fram till att du kan göra. Alla de små stegen blir tillsammans en lång resa.
Källa: Ingenjorskarriar.se

 

Sätt SMARTA mål för ditt jobbsökande
SMART-modellen kan vara bra att använda  när du behöver riktpunkter i målsättningsprocessen.
Specifikt – ditt mål ska helst vara exakt och väl definierat. Exempel: jag ska söka minst 20 jobb i månaden.

Mätbart – det ska vara lätt att veta när du uppnått målet. Ovanstående exempel är lätt att mäta.

Accepterat – målet ska vara väl förankrat inombords och du ska fullt ut förstå dess innebörd. Exempel: Efter moget och långt övervägande ska jag satsa på en yrkesutbildning till bussförare. Då är jag garanterad jobb och det kan vara dags att göra karriärväxling.

Realistiskt – Sträva efter att sätta upp mål som är utmanande men inom realistiska ramar så att du känner att det hela är möjligt.

Tidsbundet – När man sätter upp mål så är det viktigt att man har tydliga start och slutdatum. Framförallt så är det viktigt att sätta en bestämd tid när målet ska vara uppfyllt. Exempel: utbildningen är på 6 månader och den börjar 1 november. Senast 15 maj 2018 ska jag ha en anställning.

 

Mental tuffhetsträning.
Mental tuffhetsträning tillför ytterligare en dimension; målet ska vara det enda för tillfället gällande. Med detta menas att inget annat får distrahera, störa eller skapa tvivel. I den tuffa situationen måste all koncentration riktas likt en laserstråle mot det aktuella målet. Bra att metafor att använda under perioden man går mot nästa jobb/Red. Ur boken Bli din egen bästa coach. Författare Stig Wiklund.

 

Intressetester

Ett bra verktyg när man funderar på att välja utbildning eller om man överväger en karriärväxling är att göra ett intressetest. Nedan följer två länkar till tester att klicka sig in på.

Arbetsförmedlingens Tester och guider. Jobbsafari.se och deras Persontypstest.

 

 

© Klas Hägglund