Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Jobbsökning

Eget ansvar.
Något att först som sist tänka på är att man aldrig släpper taget om det egna ansvaret för att saker s
ka hända nu och i framtiden. Till slut är det mycket som hänger på dig själv om du ska hitta ett jobb. Självklart ska du förvänta dig god service från arbetsförmedlare/coach, men han eller hon kan ju inte ersätta dig i sökprocessen. Och arbetsgivaren kommer knappast hem till dig och ringer på dörren. Är man aktiv och tar egna initiativ kan man samtidigt känna egenkontroll, vilket är mycket bra för självkänslan. Är du aktiv i detta avseende kan du bli din egen coach och matchare som för dig mot bestämda mål.

 

Jobbsökning – se det hela som ett projekt
Det krävs ett seriöst engagemang och en investering i tid och energi för att få det jobb som du verkligen vill ha. Du behöver ha en hög motivation för att rida ut besvikelser och frustrationer som kan ligga mellan nu och det nya jobbet. Osäkerheten är stor och du kan aldrig veta hur lång tid din jobbsökning kommer att ta. Din framgång styrs av din energi, drivkraft och självförtroende och dessa faktorer kommer att öppna dörrar för dig. Ett jobbsökningsprojekt har många dimensioner. Du har planer att göra, informationsmaterial att skaffa och sortera, ansökningshandlingar och andra brev att skriva, möten att hålla , intervjuer att förbereda, din egen positiva mentala och fysiska form att hålla igång och minnesanteckningar att skriva ned. Ju effektivare du är i detta arbete, desto större blir chansen att du hittar ett jobb. – Kan jag ytterligare utveckla mitt jobbsökande? Det är en fråga som man alltid ska ha aktuell i processen. Se dig själv som en värdefull person med goda egenskaper, kunskaper och färdigheter. Ska du på en anställningsintervju är det bra om du tänker så än att du ensidigt ser på dig själv som en arbetslös person med lågt självförtroende.

 

Byt etikett.
Bli medveten om hur du ser på dig själv. Prova att byta etiketten arbetslös mot att du jobbar i ett projekt, med mål att hitta ett nytt jobb. Då får du sannolikt ett mer positivt bemötande från omgivningen och även mer positiva tankar när du reflekterar över vardagen.

 

Intrycket.
Det intryck du ger i möten med andra människor skapar ditt personliga varumärke.Det gäller för alla, oavsett om du är kändis eller okänd, oavsett om du är ledare, medarbetare eller arbetssökande. Precis som med alla varumärken är det kunden eller omgivningen som tolkar det. Det kommer alltid vara dem du möter som har sista ordet när det gäller hur man uppfattar dig. De signaler du sänder ut kan skapa slutsatser kring dina värderingar, dina personliga egenskaper och kring ditt kroppsspråk. Allt samspelar. Det personliga varumärket finns med dig både privat och professionellt. Saxat ur gästkrönika av Anna Karin Lingham, varumärkeskonsult, i tidningen Civilekonomen, nr 9, november 2013.

 

Steget före?
Det är numera välkänt att cirka 75 procent av alla lediga jobb inte når fram till arbetsförmedlingens platsbank. En säker tolkning är att företagen vill själva så långt det går ha kontroll över sina nyanställningar och över den nödvändiga tid man satsar i processen.

 

Var prestigelös.
Våga släppa din tidigare yrkesidentitet om det går trögt i ditt jobbsökande. Tänk brett: jag vill jobba med det, det och det! Tänk efter vilken mix av kompetenser du har och skriv ner dessa på papper.

 

Vardagsstruktur och rutiner.
Upphör aldrig med att hålla ordning och reda på din vardag. De flesta arbetsgivare når du i allmänhet mellan klockan 08 och 17 på dagarna. Flera författare talar också om hur viktigt det är att behålla sin vardagsstruktur när man är utan arbete. Anpassa därför din dygnsrytm efter detta, ha fasta lunch- och middagstider osv. Använd dig av de rutiner som fungerade när du jobbade. Gör gärna ett aktivitetsschema över din arbetsvecka, måndag till fredag. Då kan du lättare följa upp det du hade tänkt göra under dagarna. Var noga med att följa ditt schema och dina föresatser! På så sätt ökar chansen för att du behåller fotfästet i tillvaron trots den tillfälliga motgången. Ta för vana att sitta på annan plats emellanåt och gå igenom jobbannonser etc. Ta med dig kollegieblock och penna till ditt bibliotek boka in dig för en datorstund och kör igång. Samtidigt kanske du träffar vänner och bekanta eller så kan du göra nya bekantskaper.

 

Sätt upp mål.
Vad man än jobbar med behöver man en morot för sin insats. Att sätta upp värderade, smarta, realistiska och mätbara mål i jobbsökningsprocessen är viktigt och då kan du även med automatik få morötter och sporrar på köpet. Alltifrån när du skriver upp ditt aktivitetsschema via prioritering/rangordning och omvärldsbevakning fram till den aktiva jobbsökningen är det värdefullt med mål som utgår från dina värderingar, som du vet är uttänkta, som du vet att du har en chans att uppfylla och som du kan mäta under resans gång. Go man go!

 

Ordens makt.
Var medveten om dina ord, de speglar din tankevärld. Är du arbetslös eller arbetssökande? Har du fått sparken eller söker du jobb? Vill du få ett jobb eller skaffa ett jobb? Det är viktigt att du signalerar till dig själv, med rätt ord, att du verkligen tror att det här ska vända. Tankar och ord påverkar självkänslan. Det är viktigt att säga till dig själv att du bara är utan arbete för tillfället. Det är övergående och det kommer att lösa sig. Se till att undvika att din arbetslöshet blir en del av din identitet.

 

Validera dig själv, glöm ej bort din mjuka och svårmätbara kompetens.

 

Din kompetens.
Grunden i hela arbetssökningen handlar om att bli proffs på sig själv. Ta fram ditt CV och inventera dina utbildningar och anställningar. Reflektera kring och utvärdera kursinnehåll, arbetsuppgifter och hur du lyckades utföra olika moment. Du ska lära dig att förmedla din kunskap om dig själv till andra så att den tilltänkte arbetsgivaren lättare ser vad du tillför som anställd. Det handlar om att reflektera över dig själv och de arbetsuppgifter du utfört. Du ska ställa dig frågor som du kanske aldrig tidigare tänkt på. Det är en process som tar tid och upplevs av många som mödosam. Men när du väl är klar med din kompetensprofil, kommer du ha mycket nytta av den i ditt arbetssökande och också i ditt framtida arbetsliv. Din kompetens kan delas upp så här. Så här föreslår Vision att man kan jobba med detta.

 

Inventera dina tidigare framgångar.
Tänk efter hur du gjorde för att klara av tidigare förändringar i ditt liv. Hur tänkte du? Hur resonerade du med dig själv? Hur hanterade du osäkerheten? Om du tänker efter har du säkert uppnått en hel del del positiva saker i ditt liv. Skriv ner på ett papper vad du faktiskt uträttat och vad det var som gjorde att du lyckades.

 

Träna förmågor.
Om du vet vilken typ av jobb du vill söka kan du ta reda på vilka färdigheter och egenskaper som krävs och om det stämmer in på din kompetens och dina styrkor, så kör igång och träna upp dem.. Jämför med vad som krävdes av dig i ditt tidigare jobb.

 

Ta ledigt från ditt jobbsökande för en kort period.
Det är inte fel att emellanåt bara få vila ut. Ta dagen som den kommer och göra det du känner för. Att vara arbetslös är ett hårt mentalt jobb. Det vet väl du? Ända sedan du förlorade jobbet har du säkert kämpat hårt för att hitta ett jobb. Låt inte viloperioden bli för lång bara.

Hur bemöter du din arbetsförmedlare?
Hur vill du bli bemött av din arbetsförmedlare? Många som sökt sig till arbetsförmedlaryrket har gjort det med en drivkraft om att göra en insats för att hjälpa utsatta människor. Många av dem blir frustrerade av att inte få det utrymme det borde finnas för exempelvis coachning och aktiva insatser riktade till företag. Många gillar inte riktigt att vara myndighetspersoner med rapporteringsskyldighet till a-kassorna o.dyl. Å andra sidan finns det arbetsförmedlare som inte har några problem med sin dubbla yrkesroll. Vill du helst möta arbetsförmedlare där coachrollen är den dominerande? Tänk då på följande. Som du bemöter andra människor blir du själv bemött. Detta gäller även för arbetsförmedlare. Har du taggarna utåt vid mötet kanske en i grunden coachande arbetsförmedlare slår om till att bli en myndighetsutövare och blir då för stunden kanske omedveten om detta. Resultatet kan då bli en envägskommunikation istället för en dialog.

 

Jobbsökarklubb/stödgrupp.
Har du kontakt med andra arbetslösa? Kanske personer du träffat på jobbsökarkurser, eller vänner och bekanta som också saknar arbete? Kanske läge att gå samman med dem och starta upp en jobbsökargrupp där ni kan peppa varandra och ge tips när det gäller att söka jobb och hantera vardagen i stort. Tänk på att ha struktur inför och under aktiviteterna. Planera mötena, ha en agenda och låt gruppmedlemmarna känna på olika funktioner. Glöm inte att göra roliga saker ihop. Det finns mycket man kan hitta på och som inte gräver djupa hål i plånboken. Om ni blir en grupp, då kanske ni kan fixa till en intern secondhand-verksamhet. Ordna bytesdagar? Här kan du läsa om Jobbsökarkompisarna i Malmö som träffas på frivillig och regelbunden basis.. Var så aktiv du kan och känner meningsfullt. Ju fler sammanhang du syns och finns med i, desto mer växer ditt nätverk och med det chansen till en öppning för en jobbmöjlighet.

 

Underhåll eller utveckla ditt nätverk.
Motsatsen till att bli ”trygg” i sin bostad är att vara ute och träffa vänner eller bekanta, vara aktiv i olika sociala sammanhang. Fråga kompisar om det hört något om nya jobb, projekt på sin arbetsplats, eller är om de vet att det kommer att bli arbetstoppar framöver. Prova att vara ute i så många aktiviteter som möjligt. Gå med i föreningar, ta nya tag med din gamla förening, kontakta en idrottsförening, anmäl dig till en kurs eller studiecirkel. I varje nytt sammanhang man finns med i kan nya möjligheter öppnas och nya kontakter fås. Även arbetsgivare och arbetsförmedlare tycker om att se aktiva jobbkandidater och arbetssökande. Så här skriver TRR om nätverkets betydelse. Klicka på denna länk.

Väntar du på att du ska komma i toppform?
För de flesta är det utmanande att söka jobb. Det kan vara ansträngande att presentera sig själv inför andra och ta emot deras reaktion. När vi är i kontakt med en arbetsgivare, exempelvis är på en anställningsintervju eller spontanbesök, vill vi gärna vara toppform så att vi kan visa upp oss från vår bästa sida. Tyvärr är det ofta långt mellan dagarna då vi känner att vi är i toppform, och då blir det en omöjlig strategi. Vi behöver istället vända på resonemanget. Vi behöver inte alltid må bra för att ta ett steg vidare. Men ibland behöver vi ta ett steg vidare för att må bra. Vi kan känna obehaget och agera ändå. Och priset för mödan kan vara ny energi och kanske till och med ett nytt jobb. (Inspiration från Torild Carlssons bok Äntligen Måndag, bokförlaget Langenskiöld 2005). Svaret på frågan är naturligtvis: Gör det nu och vänta inte. Har du en idé som du verkligen brinner för så avvakta inte för länge. Om man tänker för länge finns risken att det aldrig blir av. En nyckel till att komma igång kan vara att våga be om hjälp. Titta också i backspegeln. Säkert har du åstadkommit mycket även under ”låga” perioder, trots att du inte var i toppform och ändå fick saker uträttade. Skriv ner det du kommer på. Kanske kan det bli en morot för dig när du kommer in i stunder av inspiration och glöd längre fram.

 

Säg inte nej
om ett tillfälle ges eller en möjlighet dyker upp. Hur lätt är det inte att hopplösheten tar överhand om man gått utan jobb en längre tid. Till slut tror man kanske att man aldrig ska få ett jobb igen. Risken finns att man som arbetslös bygger upp barriärer som blir till hinder i sökandet efter ett nytt jobb. Ja man kan nog även tala om att en rädsla smyger sig in som kan hindra mig från att gripa en eventuell möjlighet som dyker upp. Därför är det mycket viktigt för en person som gått utan jobb en längre tid att verkligen hoppa på tåget när det går så att säga. Det kan gälla ett kortare jobb, kanske ett som jag aldrig tidigare provat på. Det kan gälla ett vikariat eller praktikplats inom ett yrkesområde som jag är utbildad för. Det kan gälla erbjudande om en utbildningsplats. Tackar man ja till en möjlighet, så höjer man även sitt självförtroende och bryter den hopplöshet som har hållit en fången. ”Grip alla chanser” Det finns många exempel på ovanliga möten och erbjudanden som förändrat folks liv. Fånga möjligheterna även om du just i ögonblicket inte helt klart kan se vart de leder”. Ur boken 200 expresstips för att må bra av Lena Otterli & Else-Marie Lundin.

 

Känn in marknadsvärdet.
Särskilt för dig som är långtidsarbetssökande. För varje månad som går förlorar du i värde för en arbetsgivare. När du söker jobb och arbetsgivare kollar in ditt cv, ställer hen sig frågan om varför det gått så lång tid efter senaste anställning. Kärvt läge, men så sant som det är skrivet. Har du en spetskompetens som erfordras kan läget vara ett annat, men grundregeln är ändå i stort sett densamma. Ta därför chansen om den kommer till kortare vikariat, eller försök att hitta en praktikplats där du kan visa upp dig för en arbetsgivare och presentera det du kan och är bra på. Kanske läge att börja fundera på en karriärväxling; byte bransch eller yrkesområde. Kanske läge att fortbilda sig?

 

Tappa inte taget.
Tycker du att du har provat det mesta i jobbsökarväg, eller att du känner dig omilt behandlad av arbetsförmedling eller a-kassa. Kämpa för att behålla ditt egenvärde. Det kommer du att behöva i det fortsatta sökandet efter ett nytt mål i arbetslivet. Ruska av dig olusten och ”skräpet” och kämpa vidare. Det kan vara ett hårt jobb, men allting går och till slut så…..