Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Få ny energi

Så här kan du tanka ny energi

Hitta ett sammanhang. Ett arbete kan uppfylla många behov. För många är arbetskamrater och arbetsgemenskap
prio 1. Om du känner så, fundera på hur du kan fylla tomrummet efter dina före detta jobbarkompisar. Kan du gå med i en förening? Fundera över vilka vägar som är aktuella för dig och vilken alternativ gemenskap du kan söka upp.

Aktivera ditt sociala jag. Kanske det viktigaste av allt för dig som är utan arbete. Om din bostad börjar kännas alltför trygg och du börjar undvika kontakter även med vänner och bekanta är det dags för dig att reagera. Bryt mönstret och tvinga dig ut i det fria och andas frisk luft! Det finns inget farligare än att minska ner eller nollställa sitt sociala liv vid påfrestningar i livet. Gör i stället så här: Om det känns bra, fortsätt att hålla kontakt med gamla arbetskamrater. Underhåll ditt kompisnätverk, fortsätt att träffa vänner och bekanta och gör saker tillsammans. En fika på stan, gå på bio? Fungerande aktiviteter behöver ju inte fungera sämre bara för att du är arbetslös. Gör nya saker för att ”ruska om dig” och bredda dina erfarenheter. Gå på föredrag? Gå med i en studiecirkel. Undvik inte möten och sammankomster bara för att det känns bekvämt att låta bli.

Tala om för andra vad du känner. Som arbetslös är man inne i en mycket smärtsam process och drar den ut på tiden så blir läget inte precis mer gynnsamt. Du är inte ensam i känslostormen och har du familj påverkas även den säkert av situationen. Öppna dig så långt du förmår och finner lämpligt för dina närmaste. Det kan vara familjemedlemmar, en kamrat, en släkting eller någon annan som du känner förtroende för. Din omgivning har också behov av att på rätt sätt få känna av din stress så att ni tillsammans kan hantera den på bästa sätt. För dig personligen, kan det innebära skillnaden mellan en mer positiv morgondag att du börjar prata om din arbetslöshet med andra.

Skriv ner dina tankar och funderingar! Har du aldrig gjort det tidigare, så kan det vara ett bra tillfälle att göra det nu. Det är ett bra sätt att att uttrycka sina känslor och att lindra stress och det behöver inte vara så komplicerat eller ta alltför lång tid. Lägg ifrån dig papperet eller dagboken ett tag. När du sedan vecklar ut eller öppnar det du skrivit kan du känna inför och betrakta det du skrivit med andra ögon och detta kan hjälpa dig att reflektera och analysera situationen. Att skriva ner sina funderingar kan leda till att du ser saker och ting på ett kreativt vis och samtidigt hjälpa dig framåt. Många börjar att blogga och lägger på så vis ut sina tankar och funderingar på webben. Någonting för dig? Ett annat bra sätt kan vara att skriva ner händelser eller episoder som hänt under perioden du varit utan jobb, stort som smått, positivt som mindre positivt. Har du fört dagbok under tiden är det säkert lättare att komma ihåg vad som hänt. Annars kan det säkert gå bra att plocka fram ur minnets lagerutrymmen. Kan du tidsbestämma händelserna/aktiviteterna är det bra, men det räcker säkert bra att bara lista upp dem exempelvis år för år. Vad drar jag för lärdomar av händelserna? Vad var bra? Vad var mindre bra? Syftet med detta är att du kan ta en titt i backspegeln och se att du faktiskt gjort en hel del under perioden, trots att du länge kanske trott motsatsen. Kanske har aktiviteterna betytt mycket för andra människor? Kanske kan detta höja självkänslan?

Möjlighetssökning. Orkar du vara nyfiken på möjligheter i jobbsökarvardagen? Kollar du in alternativa branscher, yrkesområden, nya arbetsgivare? Är du medveten om att det finns många jobb därute som du inte har en aning om att de existerar? Exempelvis, använder du Hitta.se och lämpliga sökord där? Ställer du dig denna fråga på regelbunden basis? ”Vad är det jag har missat i min omvärldsbevakning lokalt, regionalt eller på riksplanet?

Låt inte självkritiska tankar koppla grepp om din vardag som arbetssökande.
”Hade jag bara jobbat ännu mer och varit perfekt på arbetsplatsen skulle jag inte ha blivit uppsagd” Typiskt mig, jag är nog värdelös” ”Det här kommer jag aldrig att klara upp” ”Andra människor ser ner på mig. Det känns som att jag hela tiden måste stå till svars inför dem.” Bli inte din egen hårda domare. Skriv ner dem och fundera på varför du tänker så här. Finns det bevis för att tankarna är sanna? Är det fakta som de bygger på eller är det förutfattade meningar om dig själv? Skriv ner positiva omformuleringar istället och koppla dem till goda egenskaper som du haft nytta av i olika situationer tidigare i livet. Var konkret i dina tankebanor och ha listan nära till hands så att du dagligen kan göra reflektioner. Undvik tankefällor när du söker jobb. Artikel på TRR.se

Ordens makt. Definiera dig inte som arbetslös. Var medveten om dina ord, de speglar din tankevärld. Är du arbetslös eller arbetssökande? Har du fått sparken eller söker du jobb? Vill du få ett jobb eller skaffa ett jobb? Det är viktigt att du signalerar till dig själv, med rätt ord, att du verkligen tror att det här ska vända. Tankar och ord påverkar självkänslan. Det är viktigt att säga till dig själv att du bara är utan arbete för tillfället. Det är övergående och det kommer att lösa sig. Se till att undvika att din arbetslöshet blir en del av din identitet.

Var snäll mot dig själv. Om du inte kan det redan, lär dig att ge dig själv beröm och tröst. Gör det på samma sätt som när du peppar en god vän i med som motgång. – Vad vass du var när du rodde hem det där projektet, säger du kanske till en kompis. Påminn dig om de projekt som du själv fixat ihop i din tidigare karriär eller på fritid. – Det är okej att känna sig ledsen, jag behöver inte alltid vara på topp. Jag har i alla fall lärt mig något av det här, nu går jag vidare eller Det går bättre nästa gång. Ur boken Att överlista Jante av Tomas Gunnarsson.

Agera utifrån dina goda sidor. Då kan du må som bäst och vara som mest duktig och kreativ. I stället för att ställa frågor som: Vad är det som inte fungerar? Vad är problemet? ställer man frågor som: Vad fungerar? Vad är rätt? Vilka styrkor kan jag bygga vidare på.

Lär dig att tackla omgivningens attityder. Flera forskare pratar om omgivningens uttalade eller inte uttalade skamgörande attityder till arbetslösa personer. Det kan vara nära vänner som kommer med förflugna kommentarer eller perifert bekanta som kommer med s.k goda råd till dig som arbetslös. I längden kan det bli ganska jobbigt, men det finns ändå ingen anledning till panik eller att du ska behöva känna att du måste undvika sociala kontakter. Tänk på att du inte är ensam om att vara utan arbete. Många, många är i samma sits som du runt om i vårt avlånga land. Så varför bry sig egentligen om någon eller några uttrycker sig lite ovarsamt till dig på en fest eller i andra sammanhang. Har du klara mål och ambitioner med ditt jobbsökande och vet att du hela tiden gör ditt bästa brukar det gå bra att förhålla sig till mer eller mindre negativa attityder. Man kan ju säga så här: – Du jag jobbar för fullt med att hitta ett nytt jobb. Men du?, du kanske kan tipsa mig om något, kanske på din arbetsplats? Säkert är det även så att personer som uttalar sig negativt själva har stor ångest för att bli utan jobb. Om det inträffar får dom förmodligen det ännu jobbigare mentalt med att helt plötsligt gå utan arbete.

Positiva och negativa förebilder. Har du någon eller några personer som du ser upp till och kanske önskar att du var som honom eller henne? Kanske en kompis? Kanske en släkting? Kanske en kändis? Vad beror det på att du har honom som förebild? Kan det vara så att du är lik honom eller henne och själv är rustad med i stort sett samma egenskaper? Annars hade du kanske inte sett upp till honom? Just nu när du går utan jobb kan det vara svårt att inse det, men ta dig en funderare. Skriv ner på papper de likheter som finns och reflektera. Några kända föreläsare som själva haft det tungt i sin uppväxt har betonat vikten av att även ha en negativ förebild. Det kan vara en myndighetsperson som gjort ner dem. Det kan ha varit personer som mobbat . Det kan ha varit någon närstående som inte visat respekt. Föreläsarna har utifrån detta framhållit att man för att nå sina framgångar i mångt och mycket drivits av en revanschlust gentemot dessa personer och vad de gjort. Man har intalat sig själva att dessa ”demoner” från tidigare år inte ska få stå i vägen för deras fortsatta framgång. Har du upplevt liknande händelser och känslor kan det vara bra att du använder en liknande strategi. Låt inte ilska och bitterhet ta över hand bara, utan gör något bra av energin och kanalisera ut den till positiva aktiviteter.

Förbättra ditt egenvärde. Det kan vara lätt att känna att man inte längre är behövd. Arbetskamraterna eller chefen ringer inte längre. Kurskamrater och lärare är ett minne blott. Ingen förutom myndigheterna bryr sig i vad jag gör på dagarna. Men tänk efter! Säkert har du människor i din närmaste omgivning som värdesätter dig även nu när du inte har jobb. Förälder och eventuell sambo/flickvän som fortfarande räknar med dig och behöver dig. Dina kamrater som tycker att du är en bra kompis och som fortfarande räknar med dig. Gå ut och träffa folk. Kanske lär du känna nya vänner som kommer att värdesätta dig för den du är. Var stolt över den du är och vad du hittills har uträttat! Reflektera över det jobb du lämnade. Vad var det som gjorde att du klarade arbetsuppgifterna eller arbetsrollen så väl? Vilka förmågor och egenskaper hade du nytta av? Här har du mycket att hämta när du sen ska söka nya jobb. Lyft fram dina starka sidor härifrån. Glöm för stunden de uppgifter eller inslag i ditt gamla jobb som du inte trivdes med och som du kanske därför tyckte att du inte utförde så väl. Har du hobbys eller fritidsintressen där du fungerar mycket bra, samma resonemang. Kan du se på dig själv som något annat än en produkt av ditt tidigare jobb eller examen eller som en produkt av din arbetslöshet? Om du känner förtvivlan över att inte längre ha kvar ditt jobb som exempelvis säljare, kan du stärka din identitet genom att tänka att du har andra områden som lyfter fram dig? Exempelvis: – jag är en duktig kock, jag är en naturälskare, jag värnar om min familj, jag har ett stort umgänge, jag är en social person, jag är en duktig idrottsmotionär. Tänker du så kanske du mår gott med jämna mellanrum och dina jobbsökaraktiviteter fungerar även de bättre.Tvivlar du ändå på dig själv? Leta fram alla synliga bevis på ditt värde och din förmåga. Kom ihåg allt positivt som andra sagt om dig. Tänk på tidigare höjdpunkter i ditt liv, både på fritid och i arbetsliv. Fokusera rätt. Koncentrera dig på det du är bra på och inte tvärtom.

Lägg inte på dig skuld. Om du ändå kommer in i tunga perioder emellanåt är det viktigt att du inte söker fel hos dig själv. Visst är det lätt hänt när ansökningar kommer i retur i parti och minut att självförtroende och självbild får sig en rejäl törn, men tänk hela tiden på följande. Aldrig förr har det varit så tufft på arbetsmarknaden. På många jobb går det hundratals sökande och många har likartad kompetens som dig och ibland kan det även vara tillfälligheter som styr arbetsgivarens urval. Det är alltså inte ditt fel att du inte får napp. Försök att ersätta negativa tankar med positiva motsvarigheter och fundera också över hur du kan utveckla ditt jobbsökande.

Nätverk av vänner och bekanta. Vilka av personerna i din närmaste omgivning tillför dig positiv energi? Från vem eller vilka får du ett uppriktigt stöd och bra peppning ifrån? Vem eller vilka dränerar dig på energi? Förflugna kommentarer? Vilken är hans eller hennes attityd och inställning till dig i din nya situation? Är han eller hon värd ditt engagemang? Hur kan jag skydda mig mot energitjuvar?

Kamp och utmaning. Det är viktigt hur du ser på dig själv under arbetslöshetsperioden. Synen på dig själv påverkar dina tankar om möjligheten att skaffa ett jobb. Det gäller att att locka fram ”tigern” inom dig själv och börja jobba så mycket som det bara går. Det gäller för dig att så snabbt som möjligt börja kämpa mot de offertankar som pockar på. Det är helt ok att emellanåt tycka synd om sig själv, men låt inte känslan bli bestående. Så här kan tankarna kanske gå: – Det är förra chefens fel att jag nu sitter där jag sitter….. – Det är föräldrarnas fel att det inte gått så bra för mig i livet… – Arbetsförmedlingen får väl ta och ordna fram ett arbete åt mig! Ja, tankarna kan vara många som cirkulerar runt i huvudet. Det är fullt naturligt att känna så, men det gäller att se upp så att de inte får fotfäste. Försök istället att ta kommando och ansvar över din situation och din framtid. På så vis blir du mindre sårbar inför yttre prövningar. Se jakten på ett nytt arbete som en utmaning. Utmana dig själv och hur du tänker att andra ser på dig. Vet du att du hela tiden gör ditt bästa så höjs självkänslan!. Ge inte upp. Håll ut och var fokuserad även om tiden utan positiva resultat blir längre än du tänkt dig.

Avslappning, meditation och mental träning. Det finns många alster både i bokform och på cd/dvd i ämnet både på bibliotek och hos bokhandlare. Lär du dig teknikerna kan du lugnt räkna med att få ny energi i kropp och själ.

Positivt tänkande inför en anställningsintervju. Idag är en bra dag. Jag kommer att få ett positivt bemötande på intervjun. Jag ska visa intresse, nyfikenhet och att jag är på gång. Jag ska ha ögonkontakt med alla intervjupersonerna. Om min energi är positiv skapar jag positiv energi till de jag möter. Källa: Cecilia Rödström, teaterpedagog, 2011.

Beröm och belöning. Något av det bästa man kan göra för sin självkänsla är att skapa en positiv jag-berättelse, en god historia om sig själv. Det handlar inte om att ändra på det som hänt utan att se sina styrkor. Plocka fram ur minnet gamla framgångshistorier från arbetsliv och fritid och skriv ned dem. I vilket sammanhang? Vilka var med? Tänk efter vilken känsla det gav dig av att lyckas. Vad såg du, vad hörde du?, vad kände du, värme, glädje? Kan du påminna dig om det när du är på väg till en anställningsintervju eller till arbetsförmedlingen?
Belöna dig själv när du gjort en insats som du är nöjd med. En god middag? Ett biobesök efter en späckad jobbsökarvecka? Skriv ner tre till fem positiva saker om dig själv på ett papper. Sätt upp det väl synligt så att du regelbundet kan läsa orden.

Beautiful thinking. Glöm inte bort det roliga eller vackra som faktiskt finns runt omkring dig. Den sidan av myntet kan vara lite svår att upptäcka om jag säger så. Försök att upptäcka de guldkorn som kan finnas där eller som passerar för ett kort ögonblick. Utomhus – ta en promenad och om solen är uppe, kolla in ljuseffekter och eventuella naturspel. Är årstiden rätt kan det vara helt fantastiskt att ta en skogspromenad. Öppna dina sinnen och låt dig absorberas. Inomhus – Har du radio eller dator på kan du få korn på ett suveränt program eller höra en låt som du gillar eller klicka dig in på en hemsida du aldrig tidigare varit inne på. Gotta dig åt det du upplever och försök behålla känslan ett tag.

Hälsa och friskvård. Friskvård och god hälsa är en belöning i sig och är samtidigt en förutsättning för goda resultat när det gäller jobbsökning. Äter du rätt? Motionerar du? Hur är din dygnsrytm? Hobbys eller musik-, film- konst- eller teaterintressen är får många friskvård i sig. Om man anser sig ha dåliga kostvanor eller har svårt att komma igång med någon motions- eller träningsvariant finns det säkert experter eller gym/idrottsföreningar nära dig som kan ge dig råd eller erbjuda träningstillfällen. Mina personliga favoriter när det gäller friskvårdsaktiviteter är friluftsliv, sportfiske och joggning och efter en lyckad dag eller motionstur kan jag känna mig som en ny människa redo för jobbsökandets utmaningar.

Aktiviteter som ger dig positiv energi. Gå på bio? Lyssna på musik/konserter? Alla roliga saker behöver inte kosta skjortan. Detta kan du sedan leva länge på i din jobbsökarvardag. Gör en lista över de aktiviteter som du håller på med. Gör en enkel tabell på ett papper med en plus och en minussida. Plus för roliga och intressanta aktiviteter och minus för sådant som du kanske gör av gammal vana eller av tvång. Rangordna dem utifrån intresse och välj sedan ut de alternativ som du känner att du stimuleras av och så många som du känner att du har tid för vid sidan av ditt jobb som arbetssökande. Själv har jag lyckats skapligt med detta och just nu drömmer jag fortfarande om att gå med i en amatörteatergrupp. Detta för att jag alltid har varit intresserad av teater, men också för att avdramatisera min vardag. Såväl som när man är i arbete som när man går utan behöver man få distans till sig själv och till sin aktuella situation. Roliga grejor att göra är då ett bra sätt.

Generositet. Pendla mellan att vara en sund egoist och en sund altruist. Självklart ska du vårda ditt eget värde och se till att dina behov tillgodoses. Glöm inte att ge och visa omtanke till dina medmänniskor som står dig nära eller människor du möter på stan som kan må gott av en hjälpande hand./ sammanfattning ur boken ”Att överlista Jante, Tomas Gunnarsson 2012. När gav du en vän eller närstående en klapp på axeln senast?Funderar du på att anmäla ditt intresse till någon ideell förening? Någon välgörenhetsorganisation? Säkert gör du redan det, men det är ändå värt att tänka på. Är du vänlig, hjälpsam och generös mot andra blir du det även mot dig själv. Ofta dröjer det då inte länge förrän du själv får uppskattning och beröm tillbaka. Och framför allt så växer du då i dina egna ögon och din självkänsla ökar. Som ett brev på posten kan du få ökade kontaktytor och ett jobberbjudande som ett brev på posten. Det är inte bara lönearbete som ökar dina jobbchanser.

Vidga din trygghetszon. Satsar du på att göra nya saker så vidgar du din trygghetszon och samtidigt höjer du kanske ditt självförtroende. Särskilt om du gått och gruvat dig för att ta steget. Motsatsen är inaktivitet eller de trygga gamla inkörda vanorna och rutinerna.
”Många resonerar som så att det är säkrast att tänka negativa tankar, för då befinner de sig hela tiden i sin trygghetszon, där de inte behöver känna sig utmanade, riskera att misslyckas eller ha fel. När de resonerar med sig själv säger de ”det här går inte bra”, ”det här klarar jag inte”, ”jag vågar inte”. De här tankarna ställer sig som feta dörrvakter och blockerar vägen för alla möjligheter. Resultatet blir att det blir precis som du tänker, ingenting händer, ingenting går. Istället måste du våga bryta din trygghetszon genom att tänka att ”jag kan, jag vill, jag vågar prova, ta risken, vinna”. Ur boken Att få saker att hända, Stefan Olsson och Marcus Frödin, 2009.
Gör du nya och kanske oväntade saker, får du samtidigt hjärnan att tänka i nya banor. Detta kan i sin tur öka din kreativitet. ”För att våga vinna måste du våga förlora. Att våga misslyckas-kanske är det inte så farligt i alla fall? För att komma över sina egna inre begränsningar gäller det att först våga tänka en vågad tanke. Därefter klarar du lättare av att genomföra en vågad handling. Alltså, när du väl klarat att tänka tanken, har du tagit ett stort steg mot handling. Bakslag ingår i all förändring. Ge inte upp vid motgång. Beröm i stället dig själv för att du försöker ändra ditt liv. Ta ett litet steg i taget”. Ur boken Balans i livet av Stig Wiklund och Ann Holst. Bryt gamla vanor. Det gör dig mer flexibel och får dig att se saker och ting på nya sätt. Gör tvärtom. Är du blyg och tillbakadragen? Sätt dig in i ett ämne och starta en diskussion. Ta plats och hävda din åsikt! Bete dig annorlunda. Gör något du aldrig gjort tidigare. Gå ensam på bio, besök en plats du aldrig varit på eller ät något du aldrig tidigare provat. Välj en ny promenadväg för din dagliga tur. Ur boken 200 expresstips för att må bra av Lena Oetterli & Else-Marie Lundin.

Mönsterbrytning. ”När tänkte du själv senast verkligt annorlunda, mönsterbrytande och kreativt om något? Och fick ett svar som både var verkligt annorlunda och som förvånade dig?” Denna punkt är nära sammanbunden med föregående stycke. Om man tycker att läget är fastlåst kan det vara dags att bryta mönstret och göra något oväntat. Gå med i en kör? Börja måla? Börja dikta? Vem vet vad det kan föra med sig.

Höga krav på dig själv? När vi säger att vi inte kan göra något, då menar vi för det mesta att vi inte tänker göra något förrän vi är säkra på att kunna göra det perfekt”. När vi väl har accepterat att det som är värt att göras kanske till och med är värt att göras dåligt…så ökar vår valfrihet.Stämmer det in på dig?

Har du tänkt på följande? Har du tid? Hur förhåller du dig till tid? Frågar du en arbetslös om han vill göra det eller det, kan du få svaret: ”Jag har inte tid”. ”Jag har fullt upp vet du, så det blir svårt”. Jag vill hävda att det är den alltid närvarande stressen som ligger och bråkar med individen och som gör att han är fullt upptagen med att hantera detta. Så upptagen att det för en utomstående betraktare ser ut som att den arbetslöse till och med tränger undan egennyttan med att anta erbjudandet. Om du själv känner och upplever så, stålsätt dig med jämna mellanrum och bryt dig loss ur denna förlamande boja och ta dig tid att göra saker. Du kan få ny energi till att nå fram till det övergripande målet, att hitta ett jobb. Har du tid? Svaret på frågan är: – du måste ha tid!

Mjuka upp eller riv eventuella kontakthinder. Nedanstående punkter är viktiga aspekter att jobba med inför framtida möten både i sällskapslivet och i möten med arbetsgivare. Behöver du träna upp dina färdigheter?

Allmän tvekan: För mycket energi används till att oroa sig för att träffa andra människor istället för att faktiskt initiera kontakt. Kännetecknas av överdriven oro för värsta tänkbara scenario och tvekan att ta sociala risker.

Image: För mycket energi ägnas åt att visa upp en välbalanserad, polerad, högkvalitativ image inför andra, ofta med följd att undvika nätverkssituationer i arbetssökande syfte eftersom de kan resultera i upplevd förödmjukelse.

Roll: För mycket energi ägnas åt olösta känslor av skuld, skam eller otillräcklighet med att vara arbetslös. Kan kännetecknas av en tendens att tona ner eller undvika att berätta för andra att man söker arbete.
Relation: För mycket energi ägnas åt att oroa sig för att tränga sig på eller ”störa” vid arbetssökande.

Argumentation: För mycket energi ägnas åt reflexmässig argumentering, skylla på andra, kritisera och hitta fel hos andra. Kännetecknas av en rädsla för att förlora kontrollen i sociala nätverkssammanhang.

Social osäkerhet: För mycket energi ägnas åt att censurera eller förändra sitt beteende vid kontakt med dem som upplevs ha högre rang. Kan kännetecknas av en känsla av osäkerhet i närvaro av personer med pengar, utbildning eller makt.

Referenser: För mycket energi ägnas åt obehagskänslor med att be befintliga kontakter att underlätta att träffa andra för att få hjälp i arbetssökandet. Kännetecknas av en rädsla att äventyra befintliga relationer genom att be om referenser för nya kontakter.

Om inte den egna kraften räcker. Du kanske känner just nu att du har bränt allt krut och att du därför inte längre klarar att ligga på och söka jobb till 100 procent? Är du med på banan så att säga? Kan du exempelvis bjuda på dig själv och leverera på en anställningsintervju? Vet du vad du vill med din framtid? Går du och brottas med någon gammal olöst konflikt som återigen blivit aktuell och som nu känns övermäktig? Ligger detta och stör dig så att du inte förmår att kämpa helhjärtat med att söka jobb? Kan du prata med någon vän eller bekant om detta? Känner du att du behöver en professionell samtalskontakt? Det behöver inte vara så dramatiskt att göra det och kan till och med innebära starten på något nytt.

© Klas Hägglund