Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Min topp 10-lista

Att gå utan jobb kan vara väldigt påfrestande, särskilt om perioden blir lång. För många kan det vara en traumatisk upplevelse att bli av med sitt jobb eller inte ha fått chansen att komma in på arbetsmarknaden. Självförtroende och självbild kan få sig en allvarlig knäck. Vanligt är också att man glömmer bort kunskaper och färdigheter från tidigare jobb och utbildningar. Negativa tankar får lätt fotfäste och positiva tankar förträngs bort till ett bortglömt arkiv.

Därför är det så viktigt att jobba med sig själva och med sin mentala och fysiska hälsa så att man kan vara beredd att gå in i ett jobb med kort varsel. Nedan kommer ett antal tips som jag tycker är viktiga för mig och jobbsökare som går mot nya mål.

 • Sörjer du det förra jobbet? Känner du bitterhet?
  Det är ok att sörja det som varit detta med arbetsgemenskaper och arbetsinnehåll. Känner du däremot skuld eller bitterhet över att du inte jobbade tillräckligt hårt, inte visade framfötterna bättre eller inte kom överens med chef/arbetskollegor. Släpp det och gå vidare. Det kan bli svårt att gå in i ett nytt jobb om du inte sörjt klart förlusten av det förra jobbet.
 • Krisartad upplevelse?
  Har du gått igenom andra kriser i ditt liv kan du fundera på hur du då tacklade problemen och tog dig igenom perioden och kanske blev styrkt i slutändan. Hur gjorde du? Vilka personliga egenskaper hade du nytta av? Känner du personer/förebilder som också varit arbetslös? Hur gjorde hen eller dem för att ta sig ur situationen?
 • Saknar du dina arbetskamrater, känner du att du förlorat ett sammanhang?
  Bra, för det är en vanlig känsla och kanske den tuffaste aspekten av att förlora ett jobb. Sök då upp andra sociala sammanhang som du kan vara och finnas i. Föreningsliv och ideella insatser är ofta förbisedda alternativ för arbetssökande och man inser inte att detta kan innebära utökade kontaktytor som i sin tur kan leda fram till ett jobb.
 • Du är inte bara ditt yrke eller ditt arbete.
  Tänk på vad du uträttar vid sidan av ett jobb eller på vilka funktioner du har i familjeliv, sällskapsliv eller i föreningsliv. I familjelivet är du kanske förälder. Vilka egenskaper och styrkor kräver det av dig? I sällskapslivet är du kanske en fixare som ser till att mycket blir gjort i olika sammanhang. Vilka egenskaper och styrkor kräver det? I föreningslivet har du kanske en funktion och där du ser till att verksamheten fungerar. Vilka egenskaper och styrkor kräver det av dig? Jag anser att man kan sätta likhetstecken mellan arbete och fritid och då menar jag att man använder samma styrkor och egenskaper för att lyckas. Kan vara bra att tänka så när det känns tungt. Skriv ner på papper. Det är alltid bra.
 • Eget ansvar!
  Gör du aktiva val? Eller förlitar du dig på att andra ska hjälpa dig och kanske besluta åt dig? Det är bättre att du själv tar kommandot för din situation än att en arbetsförmedlare fattar beslut över ditt huvud och sätter dig i en åtgärd. Exempel aktivt val: Jag lägger fram egna förslag på praktikplatser, utbildningar och jobb att söka när jag träffar min arbetsförmedlare. Exempel passivt val: Jag väntar på arbetsförmedlingen ska lägga fram förslag eller beslut på en söka jobb-kurs, eller en praktikplats, eller arbetsmarknadsutbildning. Det imponerar alltid att ha en färdig planering för vad man vill göra den närmaste framtiden.
 • Din egen attityd.
  Försök att tränga undan negativa tankar och bitterhet. Får detta ta överhand kan du räkna med att det syns på utanpåverket när du träffar andra människor, alltifrån arbetsförmedlare, arbetsgivare till vänner och bekanta. Det är aldrig bra att gå med ”en tröja märkt arbetslös på ryggen” när du är i sociala sammanhang. Försök att vara ödmjuk, prestigelös och generös i din framtoning. Lås inte fast dig i olika vägval. Var beredd på att prova olika lösningar. Var generös mot andra medmänniskor när det gäller omtanke och hjälpsamhet. Det i sin tur tar fokus från dina egna jobbsökningsproblem på ett positivt sätt.
 • Byt perspektiv – Vad kan jag erbjuda?
  Tänk inte för ensidigt på vad du kan kräva av arbetsförmedling och arbetsgivare och vilken typ av jobb jag måste få. Tänk istället på vad du kan erbjuda en arbetsgivare och i vilket sammanhang jag kommer bäst till min rätt.
 • Hälsa och motion.
  Friskvård och god hälsa är en belöning i sig och är samtidigt en förutsättning för goda resultat när det gäller jobbsökning.  Äter du rätt? Motionerar du? Hur är din dygnsrytm? Hobbys, musik-, film-, teater-, konst är för många friskvård i sig. Om man anser sig ha dåliga kostvanor eller har svårt att komma igång med någon motions- eller träningsvariant finns det säkert experter eller gym/idrottsföreningar som kan ge dig eller erbjuda träningstillfällen. Det kan också räcka långt att ta regelbundna promenader. Friskvård behöver inte kosta skjortan, men det kan bli dyrbart om man aldrig motionerar.
 • Vidga din trygghetszon.
  När gjorde du något nytt senast? Går du på i samma hjulspår gör samma saker varje dag? Det är visserligen tryggt att stanna kvar i rutinerna, men gör du slag i  saken med något nytt ökar du inte bara din trygghetszon. Du höjer även självförtroendet, särskilt om det gäller något du gått och gruvat dig för under en längre tid.
 • Sök inte vilka jobb som helst.
  Man ska vara aktiv och söka många jobb på regelbunden basis. Det kan ju egentligen ingen motsätta sig, men det är bättre att satsa på kvalitet framför kvantitet. Det är ingen mening att söka jobb som du inte är intresserad av eller har kompetens för. Även om arbetsförmedlingen ”tvingar” dig att skicka iväg många ansökningar är det ingen mening att söka fel jobb. För vad händer om du skulle nå fram till en anställningsintervju för ett jobb du inte är intresserad av? En skicklig skådespelare kanske kan ge sken av ett seriöst intresse, men de flesta av oss skulle inte lyckas med det. Arbetsgivare blir heller inte glad över att bli nerlusade av jobbansökningar i blindo. Satsa istället krutet på sådan jobb där du verkligen är intresserade av. Lägg ner några timmar extra på att göra bra ansökningsbrev till intressanta arbetsgivare.