Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Manus föreläsningar – medkrafter och motkrafter

Hur arbetslöshet påverkar människan – baserat på egna och andras upplevelser och vittnesmål

 • Vanligt är att man inte sörjt klart förlusten av det gamla jobbet. Bitterhet kan ligga kvar inombords.
 • Oklara framtida mål när det gäller jobb att söka och på vilka orter man kan tänka sig att jobba, när det gäller omskolning/vidareutbildning.
 • Lön byts ut mot a-kassa – försämrad ekonomi – förlorad egenkontroll.
 • Förlorad arbetsgemenskap och sammanhang – stor negativ påverkan.
 • Tidsstruktur, daglig rutin – risk att man tappar fotfästet.
 • Trassel med byråkratin, a-kassa, arbetsförmedlingen – förlorad egenkontroll.
 • Komplicerat att söka jobb jämfört med förr. Kan vara en överraskning för äldre arbetssökanden.
 • Bortglömda kunskaper, färdigheter, styrkor – skapar osäkerhet på vad man egentligen kan klara i ett jobb.
 • Inte längre vara produktiv – negativ stress mycket påverkat av samhällets attityder.
 • Förlorade livsmål – tidigare drömmar slås i sank.
 • Avsaknad av stolthet, respekt – skam, skuld
 • Etiketten arbetslös, texten arbetslös på ryggen. Även på intervjuer – negativ påverkan.
 • Negativa tankar – man blir hård mot sig själv och dömer kanske ut sin egen förmåga. Svårt att ge och ta emot beröm.
 • Låg självkänsla, höga prestationskrav. Man blir aldrig nöjd med det arbete man gör, exempelvis ansökningsbrev, eller med insatser på anställningsintervjuer,
 • Vänner, bekanta, släkt tar avstånd – samhällets attityder påverkar den närmaste omgivningen, särskilt om tiden utan jobb blir lång. Den egna bitterheten spelar också in.
 • Försämrade relationer i familjen – långvarig negativ stress påverkar alla relationer. Särskilt om man inte orkar med sig själv som arbetslös.
 • Rädsla för att börja om på nytt – många blir trygga i sin arbetslöshet och förlorar även den sista tron på sig själv. Vågar inte ta steget mot ett annat arbete. Reser om mentala hinder.
 • Förtroende för andra – tror man inte på sig själv, tror man inte heller på andra.  
 • Attityder i samhället, politiker, arbetsgivare, media, släkt, vänner.
 • Låg förväntan om att hitta ett nytt jobb, gör att man söker färre jobb trots att man är motiverad till att arbeta.
 • Dålig balans mellan fritid och jobbsökning, överlevnadsstrategier. Självbedrägeri.
 • Uppgivenhet – flera hundra jobb sökta, tack för visat intresse, söker på slentrian. Uppdaterar inte ansökningsbreven.
 • Rädslor, Distansering, vi arbetslösa mot dem. Bitterhet.

Hur du som jobbsökare kan reflektera kring din situation och peppa dig själv. Självcoacbning

 • Försök att släppa det som varit med den gamla arbetsgivaren. Känn inte skuld.
 • Hur ser din struktur ut? Dagliga rutiner?
 • Ständigt aktuellt: Bli inte bekväm med din arbetslöshet.
 • Du är inte bara ditt yrke
 • Identiteten sitter inte bara i jobbet?
 • Gör en självinventering. Hitta styrkor och kompetenser från andra områden i ditt liv. Jämför starka sidor i tidigare jobb och från fritidsintressen.
 • Din egen attityd
 • Byt etikett – exempelvis intalar du dig själv och andra att du jobbar i ett projekt med mål att hitta nästa arbete.
 • Håll koll på negativa tankar
 • Var ödmjuk och prestigelös
 • Hitta andra sociala gemenskaper
 • Föreningsliv – kollektiv styrka
 • Reflektera: Vem bestämde åt dig när du valde utbildning eller yrke
 • Gör du aktiva val?
 • Eget ansvar för dig själv. Lämna inte över till andra.
 • Sänk kraven på dig själv – du måste inte vara perfekt, jämför dig inte med andra.
 • Våga prova nya möjligheter, jobba med rädslor
 • Varumärket, intrycket
 • Hur bemöter du din arbetsförmedlare/handledare
 • Bilda en jobbsökargrupp – Ensam är inte stark
 • Var generös – man glömmer lätt bort att tänka på andra
 • Inte bara få, vad kan jag erbjuda?
 • Ideellt arbete – klart underskattat
 • Säg inte nej när tillfälle ges
 • Känn in marknadsvärdet
 • Leta möjligheter, se inte bara det negativa i tillvaron.
 • Hitta förebilder bland kompisar, släktingar eller kända personer.
 • Uppehåll från energitjuvar
 • Hälsa och motion, en sund själ i en sund kropp.
 • Nätverka
 • Byt perspektiv inför möten med arbetsgivare.
  Vad kan jag erbjuda företaget?
 • Har du tid att vara social? Säg inte nej till aktiviteter.
 • Balansera ambition med prestationsångest
 • Ambivalens? Vad vinner eller förlorar du på att gå kvar i din arbetslöshet? Vad vinner eller förlorar du på att ta ett annat jobb?
 •  Sök inte vilka jobb som helst – prioriteringslista
 • Till sist – en radikal fråga till sig själv – Vad händer om jag inte gör något åt min situation?

    Hur du som coach/handledare förhåller dig till jobbsökare

 • Hur bemöta bitterhet och uppgivenhet hos klienten?
 • Handledning? Bli handledd.
 • Se den unike människan, läs in, känn in
 • Varje arbetslös har sin historia, viktigt att vara medveten.
 • Utstråla hopp, lyssna
 • Ta av myndighetshatten
 • Hitta balans mellan statiska regelverk, mellan din egen drivkraft som coach och med klienters önskemål, drivkrafter och behov
 • Balans ambition – prestationsångest som coach
 • Inte bara jobb, jobb, jobb, erbjud även kultur och friskvård
 • Uppmuntra till små steg
 • Uppmuntra till ideellt arbete
 • Övertyga arbetssökande att inte skämmas eller känna skuld
 • Hjälp arbetssökande att komma över sina rädslor, viktigt med
  studiebesök, friskvård
 • Uppmuntra till jobbsökargrupper utan handledare
 • Stötta klienter att hitta balans i vardagen mellan jobbsökning och familj/fritid.
 • Poängtera ekonomiska vinningar med heltidsjobb och med normallön, inklusive jobbskatteavdraget. Detta jämfört med högre beskattning när man har a-kassa.