Bästa jobbsökarsidan
 
Jobbsökarguiden

Webbredaktören har ordet

Långtidsarbetslösheten ökar och värre blir det.

Bra att Svt tar upp problematiken.
Såg på nyheterna igår där en hög Af-chef intervjuades om den tråkiga utvecklingen med långtidsarbetslösheten. Hon hävdade där att myndigheten ska satsa ytterligare medel för att minska långtidsarbetslösheten, men utan att precisera vilka åtgärder som ska komma.


Jag vet att man satsar hårt på programmet Stöd och Matchning och säkert kommer ytterligare skattemedel att anslås. Till Stöd och Matchning som utförs av så kallade coachningsföretag anvisas (beordras) långtidsarbetslösa att delta i kurser med syfte att förbättra kunskaperna i att söka jobb. Ofta handlar det då om cv-skrivning, om att skriva personliga brev, om personlig utveckling, omvärldsbevakning, om att erbjuda tänkbara arbetsgivare ekonomiska stöd vid eventuell anställning. För långtidsarbetslösa kan detta innebära en karusell av nya eller återkommande coachningsföretag att anvisas till när perioden om vanligen 3-4 månader är slut och inte givit resultat. Innehållet blir det samma som tidigare med stor frustration som följd.
Jag anser att det vore långt mycket bättre om en betydande del av statliga medel som nu går till program Stöd och matchning istället satsas på yrkesutbildningar som kan ge riktiga jobb i en nära framtid/red.

För gammal eller för ung? Har jag rätt ålder egentligen för att söka jobb?

Tack AddAge för tips på fin artikel. Läs artikel på alumniglobal.com

Hjälp! Hur ska jag fylla i aktivitetsrapporten? Jag har inte hittat några lämpliga jobb att söka.

Här får vi massor av tips av Doldajobb.se. Läs artikeln här.

Nytt pilotprojekt – arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen startade ett pilotprojekt för arbetslösa i våras 2020 som man kallar för Rusta och matcha. Namnet vittnar om en ambitiös satsning, men redan nu får satsningen kritik av de största leverantörerna av arbetsmarknadsservice.

Patrik Hellberg, utbildningsdirektör på Academedia hävdar att systemet slår snett mot mindre coachningsföretag då den resultatbaserade ersättningen utbetalas först efter fyra månaders sysselsättning.
Personligen tycker jag att det är rätt och riktigt med ett sådant system. Vi får också hoppas på att det ska handla om riktiga jobb och anställningar och inte om exempelvis timanställningar på deltid i 4 månader. Man har säkerligen också kvar den fasta ersättningsdelen som företagen får när de förbinder sig att coacha och stödja en arbetssökande, så helt synd om företagen är det inte./red.

Ung och arbetslös, inte lätt. Han tvingas bli hembo igen. Läs mer, artikel på svt.se

Tuffare läge för äldre arbetssökande i en nära framtid om detta går igenom.

Äldre riskerar att slås ut medan det blir lättare för unga och nyanlända att få jobb. Det blir konsekvensen om parterna inte kommer överens och förslagen från arbetsrättsutredningen genomförs.
Det här verkar inte lovande anser jag/red
Läs mer, artikel på dn.se

Jesper Roine, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, uttalar sig om den höga långtidsarbetslösheten

Hur ska ansvariga politiker hitta lösningar på denna problematik i en nära framtid? Läs mer här, artikel på svd.se

Regeringen går in med akutlösningar för a-kassan. Tillfällig åtgärd alltså.

Nu förenklar regeringen i a-kassan. Höjda ersättningar och kortare vägar in i systemet. Mycket bra grepp. Karensdagarna slopas och ersättning ges redan från första dagen utan jobb. Mer info kommer.

Nedanstående länkar visar hur viktigt det är att förenkla reglerna för att komma in i a-kassesystemet. Det måste gå snabbare att kvalificera sig för medlemskap och ersättning.

Arbetslös: ”Jag vet inte vad jag är berättigad till för hjälp”
Artikel på svt.se

Arbetslöshet är definitivt inte lika med semester.

Det har jag hävdat ända från den dag jag var arbetslös för ett antal år sedan. Skriver också om det Tuffa jobbet på denna webbplats. Håller med nedanstående artikelförfattare. Blir arbetslösheten långvarig är det svårt att hålla hopplösheten borta.

”Psykoterapeut: arbetslöshet är hopplöshet. Bra artikel 
i svenska.yle.fi

Anonymiserade jobbansökningar

Läste en artikel som jag hittade här på FB om att Malmö kommun ska starta ett projekt där man anonymiserar sökanden till ledigförklarade tjänster. Man ska sjösätta en app som intresserade personer kan använda i sin jobbsökning till kommunen.

Vad jag förstod ska sökanden vare sig uppge namn eller personnummer. Däremot uppger man sina jobberfarenheter och sin utbildningsbakgrund.

På så sätt ska Malmö kommun undvika risk att personer redan vid det första urvalet gallras ut på grund av ålder, kön eller nationalitet.

Bra idé. Det ska bli intressant att följa hur det går med projektet.

Otrygg arbetsmarknad – för unga och för äldre

Jag håller med nedanstående debattör. Sedan decennier tillbaka har arbetsmarknaden blivit mer och mer otrygg. Vi har mer och mer gått från trygga tillsvidareanställningar eller längre vikariat på heltid till timanställningar, kortare vikariat, kortare projektanställningar där framförhållningen för anställda kan vara mycket kort. När det gäller serviceyrken inom handel kanske inte utvecklingen varit lika påtaglig, men även för denna bransch gäller liknande förhållanden. Timvikarierande ungdomar får numera i många fall finna sig i att inte veta kvällen innan om man ska upp och jobba dagen efter. Man kan få tröska på så i många år och inte komma upp i tillräckliga inkomster för att exempelvis våga satsa på egen bostad. Istället tvingas man bo kvar hemma hos sina föräldrar.

Arbetsgivarorganisationer, politiker och företag uttalar sig med jämna mellanrum om att Sverige måste ha en flexibel arbetsmarknad. Företagen och dess organisationer är fullt medvetna om att man räknar in behovet av korta anställningar när man diskuterar en flexibel arbetsmarknad, men frågan är om politiker i alla läger är det?

Läs Elina Pahnkes artikel här.

Önskemål på framtida regelverk och i bemötandet av människor som letar nästa jobb.
Artikel skriven 2019-03.

Regelverket måste göras enklare och smidigare. Måste verkligen halva arbetsdagen gå åt till byråkratisk rapportering och kontroll? Jag vet hur mycket arbetsförmedlingens och privata aktörers handläggare tvingas avsätta tid och energi på ändlös dokumentering och kontroll. Jag vet att det är en viktig aspekt när det gäller rättssäkerhet för de arbetssökande, men det får inte gå till överdrift och innebära negativ påverkan på servicenivå och kvalitet. Det borde också vara hög tid att börja fundera på att tillsätta ett ombud för arbetssökande som ska tillvarata människornas intressen i byråkratidjungeln och se till att framför allt rättssäkerheten säkerställs.

Hög tid nu år 2019 att myndigförklara jobbsökande människor. Det får inte fortsätta som det gjort sedan
1960-talet, det vill säga att man är osäker på att människor har egen kapacitet och vilja att göra perioden utan jobb så kort som möjligt. Se introduktionen av människor när de söker sig till arbetsförmedlingen, privat eller offentlig, som när ett utbildningsföretag presenterar en fortbildningskurs för tänkbara kunder. Visa respekt, vänlighet och förtroende för människorna och prata möjligheter och undvik negativ förstärkning i form av förtäckta hot i form av borden och måsten.

Byt vokabulär. Undvik titlar som arbetslös eller arbetssökande. Använd istället klient när man pratar till eller om människor som letar nästa jobb. Ordet klient tror jag signalerar ansvar och god service. Ta intryck av hur Trygghetsrådet jobbar!

Omänsklig behandling av samhällsmedborgare.
Det är inte bara arbetsförmedlingen som behöver ändra förhållnings- och arbetssätt till sina klienter. Försäkringskassan är ett dystert exempel på hur en myndighet inte ska fungera i sin ”service”. Jag tänker på Försäkringskassan och hur man behandlar sina långtidssjuka klienter. Detta att behandlande läkare på vårdcentraler och att deras diagnoser och intyg inte ska räcka för att ge sjuka och-eller funktionshindrade människor rätten till sjukersättning. Myndighetens egna försäkringsläkare som utan att personligen ha träffat människorna och dessutom ofta sitter på långa avstånd därifrån kan gå emot lokala behandlande kollegor när konstaterar att det kan finnas enkla, alternativa jobb, kanske på 25 procent att söka. Följden blir ofta att klienter som egentligen är för sjuka att ta ett jobb, tvingas in till arbetsförmedlingen och anmäla sig som arbetssökande. Tidningar har skrivit spaltkilometer om detta i mitt tycke stora problem för många människor och du som läser detta kan säkerligen ganska lätt fördjupa dig i ämnet. Till saken hör också att arbetsförmedlare själva känner sig frustrerade i kontakter med den kategorin av jobbsökare.

Det är väl inte mycket att hoppas på i dessa ekonomiska nedskärningstider, att vi ska få till en humanare service till människor som är för sjuka för att ta ett jobb. Vi ska inte glömma bort att detta också är ett sätt för statsmakterna att spara in på utgifterna. Ändå vill jag tro att det inom en snar framtid blir en återgång till att behandla sjuka människor med värdighet. Ytterst är det politikerna som bestämmer regelverket! Men varför reagerar inte fackliga organisationer när medlemmar råkar illa ut i byråkratidjungeln?